Hội thoại 1

Tiếng Anh Giao Tiếp Hỏi Đường 1

Excuse me, could you tell me where the cinema is, please? Audio: Excuse me, <strong>could you tell me where the cinema is, please?</strong> Xem chú thích

 

Let me see. Oh yes, of course, I know. It's in Lincoln Square, opposite the Asia Hotel. Audio: Let me see. Oh yes, of course, I know. It's in Lincoln Square, <strong>opposite</strong> the Asia Hotel. Xem chú thích

 

Is that near here? Audio: Is that near here?

Oh yes, it's just a few minutes walk. Turn left at the traffic lights and you'll see it. Audio: Oh yes, it's just a few minutes walk. <strong>Turn left at the traffic lights</strong> and you'll see it. Xem chú thích

 

Thank you very much. Audio: Thank you very much.

You're welcome. Audio: You're welcome.

Excuse me, could you tell me where the cinema is, please? Audio: Excuse me, <strong>could you tell me where the cinema is, please?</strong>
Xin lỗi, bạn làm ơn chỉ giúp tôi rạp chiếu phim ở đâu với?

Let me see. Oh yes, of course, I know. It's in Lincoln Square, opposite the Asia Hotel. Audio: Let me see. Oh yes, of course, I know. It's in Lincoln Square, <strong>opposite</strong> the Asia Hotel.
Để tôi xem. À, được, tôi biết nó. Nó ở quảng trường Lincoln, đối diện khách sạn Asia.

Is that near here? Audio: Is that near here?
Nó có gần đây không?

Oh yes, it's just a few minutes walk. Turn left at the traffic lights and you'll see it. Audio: Oh yes, it's just a few minutes walk. <strong>Turn left at the traffic lights</strong> and you'll see it.
Có đấy, chỉ đi bộ khoảng vài phút thôi. Rẽ trái ở cột đèn giao thông và bạn sẽ thấy nó.

Thank you very much. Audio: Thank you very much.
Cám ơn bạn rất nhiều.

You're welcome. Audio: You're welcome.
Không có chi.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách hỏi đường đi đến một địa điểm nào đó

Cấu trúc: Could you tell me where the + DANH TỪ + is, please?

Ví dụ:

 • Could you tell me where the cinema is, please? Audio: Could you tell me where the cinema is, please?
  Bạn làm ơn chỉ giúp tôi rạp chiếu phim ở đâu với?

Cấu trúc: Where is the nearest + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Where is the nearest post office? Audio: Where is the nearest post office?
  Cho hỏi bưu điện gần nhất nằm ở đây vậy?

Cấu trúc: Please tell me how do I get to + DANH TỪ?

Ví dụ:

 • Please tell me how do I get to your house? Audio: Please tell me how do I get to your house?
  Xin cho tôi biết cách để đến nhà bạn?

Cấu trúc: Could you tell me how I can get to the + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Could you tell me how I can get to the train station? Audio: Could you tell me how I can get to the train station?
  Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ga xe lửa được không?

Cách chỉ rẽ trái

Cấu trúc: Turn left at + DANH TỪ

Ví dụ:

 • Turn left at the traffic lights. Audio: Turn left at the traffic lights.
  Rẽ trái ở cột đèn giao thông.

Cấu trúc: Take the + SỐ THỨ TỰ + left.

Ví dụ:

 • Take the second left. Audio: Take the second left.
  Rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai.

 • Turn left. Audio: Turn left.
  Rẽ trái.

Cách chỉ vị trí của một địa điểm

Cấu trúc: It is + VỊ TRÍ + DANH TỪ

Ví dụ:

 • It is opposite the library Audio: It is opposite the library
  Nó đối diện thư viện

 • It is next to the bakery. Audio: It is next to the bakery.
  Nó kế bên tiệm bánh.

 • It is on the right Audio: It is on the right
  Nó nằm bên tay phải đường.

 • It is on the left. Audio: It is on the left.
  Nó nằm bên tay trái đường.

 • It is across from the hotel. Audio: It is across from the hotel.
  Nó ở phía bên kia khách sạn.

 


Hội thoại 2

Tiếng Anh Giao Tiếp Hỏi Đường 2

Excuse me, where is the nearest post office? Audio: Excuse me, <strong>where is the nearest post office?</strong> Xem chú thích

 

I'm sorry. I have no idea. Audio: <strong>I'm sorry. I have no idea.</strong>

I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is? Audio: I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is? Xem chú thích

 

I'm afraid I don't. I'd never been here before. Audio: <strong>I'm afraid I don't</strong>. I'd never been here before. Xem chú thích

 

Excuse me, where is the nearest post office? Audio: Excuse me, <strong>where is the nearest post office?</strong>
Xin lỗi, cho hỏi bưu điện gần nhất nằm ở đây vậy?

I'm sorry. I have no idea. Audio: <strong>I'm sorry. I have no idea.</strong>
Xin lỗi. Tôi không biết.

I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is? Audio: I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is?
Tôi nghĩ nó đâu đó cuối đại lộ City. Bạn có biết chỗ đó ở đâu không?

I'm afraid I don't. I'd never been here before. Audio: <strong>I'm afraid I don't</strong>. I'd never been here before.
Tôi e là tôi không biết. Tôi chưa từng đến đây bao giờ.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách hỏi đường đi đến một địa điểm nào đó

Cấu trúc: Could you tell me where the + DANH TỪ + is, please?

Ví dụ:

 • Could you tell me where the cinema is, please? Audio: Could you tell me where the cinema is, please?
  Bạn làm ơn chỉ giúp tôi rạp chiếu phim ở đâu với?

Cấu trúc: Where is the nearest + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Where is the nearest post office? Audio: Where is the nearest post office?
  Cho hỏi bưu điện gần nhất nằm ở đây vậy?

Cấu trúc: Please tell me how do I get to + DANH TỪ?

Ví dụ:

 • Please tell me how do I get to your house? Audio: Please tell me how do I get to your house?
  Xin cho tôi biết cách để đến nhà bạn?

Cấu trúc: Could you tell me how I can get to the + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Could you tell me how I can get to the train station? Audio: Could you tell me how I can get to the train station?
  Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ga xe lửa được không?

Cách trả lời khi không biết cái gì đó
 • I'm sorry. I have no idea. Audio: I'm sorry. I have no idea.
  Xin lỗi. Tôi không biết.

 • I'm afraid I don't know. Audio: I'm afraid I don't know.
  Tôi e là tôi không biết.

 


Hội thoại 3

Tiếng Anh Giao Tiếp Hỏi Đường 3

Hello Mrs Adams. Please tell me how do I get to your house? Audio: Hello Mrs Adams. <strong>Please tell me how do I get to your house?</strong>

Are will you coming by car, bus or by train? Audio: Are will you coming by car, bus or by train?

I will be coming by car. Please could you tell me the easiest way of getting to your house? Audio: I will be coming by car. <strong>Please could you tell me the easiest way of getting to your house?</strong> Xem chú thích

 

Take the M6 to London and need to come of at junction 78. Then turn right at the roundabout and take the second right, my house is on the left next to the pet store. Audio: Take the M6 to London and need to come of at junction 78. Then <strong>turn right</strong> at the roundabout and <strong>take the second right</strong>, my house is <strong>on the left next to</strong> the pet store. Xem chú thích

 

Is that the quickest way of getting to your house? Audio: <strong>Is that the quickest way of getting to your house?</strong> Xem chú thích

 

Yes, it is the quickest way by car. Audio: Yes, it is the quickest way by car.

Hello Mrs Adams. Please tell me how do I get to your house? Audio: Hello Mrs Adams. <strong>Please tell me how do I get to your house?</strong>
Xin chào bà Adams. Xin cho tôi biết cách để đến nhà bà?

Are will you coming by car, bus or by train? Audio: Are will you coming by car, bus or by train?
Anh đến đó bằng xe hơi, xe buýt hay xe lửa?

I will be coming by car. Please could you tell me the easiest way of getting to your house? Audio: I will be coming by car. <strong>Please could you tell me the easiest way of getting to your house?</strong>
Tôi sẽ đi bằng xe hơi. Xin hãy chỉ cho tôi đường dễ nhất để đến nhà bà?

Take the M6 to London and need to come of at junction 78. Then turn right at the roundabout and take the second right, my house is on the left next to the pet store. Audio: Take the M6 to London and need to come of at junction 78. Then <strong>turn right</strong> at the roundabout and <strong>take the second right</strong>, my house is <strong>on the left next to</strong> the pet store.
Đi đường M6 đến Luân Đôn rồi đi xuống đến ngã tư số 78. Sau đó rẽ phải chỗ bùng binh và rẽ phải ở đường thứ hai, nhà tôi bên tay trái ở cạnh cửa hàng thú nuôi.

Is that the quickest way of getting to your house? Audio: <strong>Is that the quickest way of getting to your house?</strong>
Đó có phải là đường nhanh nhất để đến nhà bà không?

Yes, it is the quickest way by car. Audio: Yes, it is the quickest way by car.
Vâng, nó là đường xe hơi ngắn nhất rồi đấy.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách hỏi đường đi đến một địa điểm nào đó

Cấu trúc: Could you tell me where the + DANH TỪ + is, please?

Ví dụ:

 • Could you tell me where the cinema is, please? Audio: Could you tell me where the cinema is, please?
  Bạn làm ơn chỉ giúp tôi rạp chiếu phim ở đâu với?

Cấu trúc: Where is the nearest + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Where is the nearest post office? Audio: Where is the nearest post office?
  Cho hỏi bưu điện gần nhất nằm ở đây vậy?

Cấu trúc: Please tell me how do I get to + DANH TỪ?

Ví dụ:

 • Please tell me how do I get to your house? Audio: Please tell me how do I get to your house?
  Xin cho tôi biết cách để đến nhà bạn?

Cấu trúc: Could you tell me how I can get to the + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Could you tell me how I can get to the train station? Audio: Could you tell me how I can get to the train station?
  Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ga xe lửa được không?

Cách chỉ rẽ phải

Cấu trúc: Turn right at + DANH TỪ

Ví dụ:

 • Turn right at the corner. Audio: Turn right at the corner.
  Rẽ phải ở góc đường.

Cấu trúc: Take the + SỐ THỨ TỰ + right.

Ví dụ:

 • Take the first right. Audio: Take the first right.
  Rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên.

 • Turn right. Audio: Turn right.
  Rẽ phải.

Cách chỉ vị trí của một địa điểm

Cấu trúc: It is + VỊ TRÍ + DANH TỪ

Ví dụ:

 • It is opposite the library Audio: It is opposite the library
  Nó đối diện thư viện

 • It is next to the bakery. Audio: It is next to the bakery.
  Nó kế bên tiệm bánh.

 • It is on the right Audio: It is on the right
  Nó nằm bên tay phải đường.

 • It is on the left. Audio: It is on the left.
  Nó nằm bên tay trái đường.

 • It is across from the hotel. Audio: It is across from the hotel.
  Nó ở phía bên kia khách sạn.

Cách hỏi đường ngắn hoặc dễ nhất đi đến đâu đó.
 • Please could you tell me the easiest way of getting to your house? Audio: Please could you tell me the easiest way of getting to your house?
  Xin hãy chỉ cho tôi đường dễ nhất để đến nhà bà?

 • Is that the quickest way of getting to your house? Audio: Is that the quickest way of getting to your house?
  Đó có phải là đường nhanh nhất để đến nhà bà không?

 


Hội thoại 4

Tiếng Anh Giao Tiếp Hỏi Đường 4

Excuse me, I am sorry to trouble you, but could you tell me how I can get to the train station? Audio: Excuse me, I am sorry to trouble you, but <strong>could you tell me how I can get to the train station?</strong> Xem chú thích

 

Yes no problem, it's that way. Keeping walking straight ahead then after you pass the library you have to turn left. Then take your first right and it's across from the bus station. Audio: Yes no problem, it's that way. Keeping <strong>walking straight ahead</strong> then after you <strong>pass the library</strong> you have to <strong>turn left</strong>. Then <strong>take your first right</strong> and it's <strong>across from</strong> the bus station. Xem chú thích

 

Thank you so much! I have only been in Manchester for 2 days, so I don't know how to get anywhere yet. Audio: Thank you so much! I have only been in Manchester for 2 days, so I don't know how to get anywhere yet.

Oh, I know that feeling. Me and my husband moved here 6 months ago, and I still don't know how to find certain places! Manchester is so big. Audio: Oh, I know that feeling. Me and my husband moved here 6 months ago, and I still don't know how to find certain places! Manchester is so big.

So just to double check. Keep walking straight ahead till I pass the library, then I have to turn left and take the first right. Then it's across from the bus station. Is that correct? Audio: So just to double check. Keep <strong>walking straight ahead</strong> till I <strong>pass the library</strong>, then I have to <strong>turn left</strong> and <strong>take the first right.</strong> Then it's <strong>across from</strong> the bus station. Is that correct? Xem chú thích

 

Yes, that is correct. Audio: Yes, that is correct. Xem chú thích

 

Well thanks for helping me. I must go and catch my train, hopefully I won't miss it! Audio: Well thanks for helping me. I must go and catch my train, hopefully I won't miss it! Xem chú thích

 

OK, bye. Audio: OK, bye.

Excuse me, I am sorry to trouble you, but could you tell me how I can get to the train station? Audio: Excuse me, I am sorry to trouble you, but <strong>could you tell me how I can get to the train station?</strong>
Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ga xe lửa được không?

Yes no problem, it's that way. Keeping walking straight ahead then after you pass the library you have to turn left. Then take your first right and it's across from the bus station. Audio: Yes no problem, it's that way. Keeping <strong>walking straight ahead</strong> then after you <strong>pass the library</strong> you have to <strong>turn left</strong>. Then <strong>take your first right</strong> and it's <strong>across from</strong> the bus station.
Được chứ, không vấn đề gì đâu, nó ở đường đó đó. Hãy đi thẳng đường này, sau khi bạn đi qua thư viện thì bạn phải rẽ trái. Sau đó rẽ phải vào đường đầu tiên và nó nằm ở đối diện trạm xe buýt.

Thank you so much! I have only been in Manchester for 2 days, so I don't know how to get anywhere yet. Audio: Thank you so much! I have only been in Manchester for 2 days, so I don't know how to get anywhere yet.
Cám ơn bạn rất nhiều! Tôi chỉ mới đến Manchester 2 ngày nên cũng chưa biết cách đi lại cho lắm.

Oh, I know that feeling. Me and my husband moved here 6 months ago, and I still don't know how to find certain places! Manchester is so big. Audio: Oh, I know that feeling. Me and my husband moved here 6 months ago, and I still don't know how to find certain places! Manchester is so big.
Ồ, tôi hiểu cảm giác đó. Tôi và chồng của mình dọn đến đây 6 tháng trước, và tôi vẫn còn không biết cách tìm một địa điểm cụ thể nào đó mà. Manchester thì rất rộng lớn.

So just to double check. Keep walking straight ahead till I pass the library, then I have to turn left and take the first right. Then it's across from the bus station. Is that correct? Audio: So just to double check. Keep <strong>walking straight ahead</strong> till I <strong>pass the library</strong>, then I have to <strong>turn left</strong> and <strong>take the first right.</strong> Then it's <strong>across from</strong> the bus station. Is that correct?
Uhm để tôi nói lại một lần cho chắc nhé. Đi thẳng cho đến khi qua thư viện thì tôi phải rẽ trái và sau đó rẽ phải vào đường đầu tiên. Nó nằm đối diện trạm xe buýt. Như vậy đúng chưa?

Yes, that is correct. Audio: Yes, that is correct.
Vâng, đúng rồi đấy.

Well thanks for helping me. I must go and catch my train, hopefully I won't miss it! Audio: Well thanks for helping me. I must go and catch my train, hopefully I won't miss it!
Ồ rất cám ơn đã giúp đỡ tôi. Tôi phải đi và bắt chuyến xe lửa, mong là tôi không bị lỡ chuyến!

OK, bye. Audio: OK, bye.
Ok, tạm biệt.