Thuyết trình cũng là một chủ đề phổ biến trong Phần 4 và Phần 7 của đề thi TOEIC mà khi bạn luyện thi TOEIC thì không thể bỏ qua. Hãy cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày tìm hiểu một số mẫu câu dùng để thuyết trình trong tiếng Anh nhé.

 

1. Những câu dùng để mở đầu bài thuyết trình:

 • Good morning. My name’s ............. and I’m going to talk about ...
  Chào buổi sáng. Tên tôi là.....và tôi sẽ trình bày về chủ đề.....

 • Good morning everybody. Thank you for coming to my talk today. My name is …… and I’m from ........
  Chào mọi người buổi sáng. Cám ơn vì đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tên tôi là....và tôi đến từ..... (phòng, ban).

 • Hello. I’m .............. and welcome to my presentation about .....
  Xin chào. Tôi là......và xin chào mừng mọi người đến với buổi thuyết trình của tôi về chủ đề.....

 • I’d like to start by introducing myself. My name’s … and the topic for my presentation today is......
  Tôi muốn bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là ..... và chủ đề cho bài thuyết trình của tôi hôm nay là......

 • Good morning and I am delighted to be here today to talk to you about…..
  Chào buổi sáng, và tôi rất vui khi được có mặt ở đây hôm nay để trình bày cho các bạn về chủ đề.....

 • On behalf of Company I would like to welcome you here today.
  Thay mặt cho công ty, tôi muốn chào mừng các bạn có mặt ở đây hôm nay.

 

 

2. Những câu dùng để giới thiệu chủ đề bài thuyết trình:

 • The theme of my talk is …
 • My presentation this morning concerns …
 • This afternoon I would like to talk to you about …
 • I shall be looking at the following areas:…
 • What I’d like to do is to discuss ...
 • I intend to discuss ...
 • I hope to consider the main issues around ...
 • This morning I am going to talk about an issue which concerns everyone …
 • Today I am here to talk to you about…
 • As you all know, today I am going to talk to you about…
 • I would like to take this opportunity to talk to you about…
 • I am delighted to be here today to tell you about…
 • Today I would like to outline…

 


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO