Cập nhật từ Tiếng Anh Mỗi Ngày

Cập nhật những thông tin về việc học và kết quả thi TOEIC của các bạn học viên, cùng những bài viết mới nhất ở Tiếng Anh Mỗi Ngày. Thông thường sẽ có 1 cập nhật mỗi tháng.

Giới thiệu 90+ phrasal verbs tiếng Anh thông dụng với GO và COME

Giới thiệu 90+ phrasal verbs tiếng Anh thông dụng với GO và COME

Giới thiệu 90+ phrasal verbs tiếng Anh thông dụng với GO và COME. Cập nhật 4 tuần 13/5 - 7/6/2024: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, 8 câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Tăng hiệu quả học tiếng Anh của bạn trong năm 2024 với 4 điểm sau

Tăng hiệu quả học tiếng Anh của bạn trong năm 2024 với 4 điểm sau

Tăng hiệu quả học tiếng Anh của bạn trong năm 2024 với 4 điểm sau. Cập nhật 4 tuần 15/4 - 10/5/2024: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ra mắt 2 đề thi thử TOEIC 2024 mới

Ra mắt 2 đề thi thử TOEIC 2024 mới

Ra mắt 2 đề thi thử TOEIC 2024 mới. Cập nhật 4 tuần 11/3 - 7/4/2024: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ra mắt chương trình luyện nghe qua audio đọc chậm

Ra mắt chương trình luyện nghe qua audio đọc chậm

Ra mắt chương trình luyện nghe qua audio đọc chậm. Cập nhật 4 tuần 12/2 - 8/3/2024: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Một số nguyên nhân làm sai hay gặp cho Part 5 & Part 6 + Mừng Tết Giáp Thìn

Một số nguyên nhân làm sai hay gặp cho Part 5 & Part 6 + Mừng Tết Giáp Thìn

Một số nguyên nhân làm sai hay gặp cho Part 5 & Part 6. Cập nhật 4 tuần 1 - 26/1/2024: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Happy New Year 2024 - Cùng 3 cập nhật từ TAMN

Happy New Year 2024 - Cùng 3 cập nhật từ TAMN

Happy New Year 2024 - Cùng 3 cập nhật từ TAMN. Cập nhật 4 tuần 4 - 29/12/2023: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu bài viết về trí nhớ trong việc học

Giới thiệu bài viết về trí nhớ trong việc học

Giới thiệu bài viết về trí nhớ trong việc học. Cập nhật 4 tuần 6/11 - 1/12/2023: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ra mắt bài ôn tập tổng hợp cho Ngữ pháp PRO

Ra mắt bài ôn tập tổng hợp cho Ngữ pháp PRO

Ra mắt bài ôn tập tổng hợp cho Ngữ pháp PRO. Cập nhật 5 tuần 02/10 - 05/11/2023: 15 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu Khan Academy: học cái bạn thích qua videos

Giới thiệu Khan Academy: học cái bạn thích qua videos

Giới thiệu Khan Academy: học cái bạn thích qua videos. Cập nhật 4 tuần 4/9 - 29/9/2023: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
2 đề thi thử TOEIC 2023 mới nữa vừa ra mắt

2 đề thi thử TOEIC 2023 mới nữa vừa ra mắt

2 đề thi thử TOEIC 2023 mới nữa vừa ra mắt. Cập nhật 4 tuần 7/8 - 1/9/2023: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu 12 phrasal verbs tiếng Anh thông dụng với GIVE

Giới thiệu 12 phrasal verbs tiếng Anh thông dụng với GIVE

Giới thiệu 12 phrasal verbs tiếng Anh thông dụng với GIVE. Cập nhật 4 tuần 10/7 - 4/8/2023: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Google Dịch: hiểu & giao tiếp tiếng Anh (mà chưa cần giỏi tiếng Anh)

Google Dịch: hiểu & giao tiếp tiếng Anh (mà chưa cần giỏi tiếng Anh)

Google Dịch: hiểu & giao tiếp tiếng Anh (mà chưa cần giỏi tiếng Anh). Cập nhật 4 tuần 12/6 - 7/7/2023: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu PBS LearningMedia: vừa học tiếng Anh và mở rộng kiến thức

Giới thiệu PBS LearningMedia: vừa học tiếng Anh và mở rộng kiến thức

Giới thiệu PBS LearningMedia: vừa học tiếng Anh và mở rộng kiến thức. Cập nhật 4 tuần 15/5 - 11/6/2023: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu 2 đề thi thử TOEIC 2023 mới

Giới thiệu 2 đề thi thử TOEIC 2023 mới

Giới thiệu 2 đề thi thử TOEIC 2023 mới. Cập nhật 4 tuần 17/4 - 12/5/2023: 12 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu các phrasal verbs tiếng Anh thông dụng với TAKE & PUT

Giới thiệu các phrasal verbs tiếng Anh thông dụng với TAKE & PUT

Giới thiệu các phrasal verbs tiếng Anh thông dụng với TAKE & PUT. Cập nhật 3 tuần 27/3 - 14/4/2023: 9 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu một số game tiếng Anh từ thiện hay

Giới thiệu một số game tiếng Anh từ thiện hay

Giới thiệu một số game tiếng Anh từ thiện hay. Cập nhật 3 tuần 06/03 - 26/03/2023: 9 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
So sánh việc thi TOEIC trên máy tính và trên giấy + Happy Women's Day 💞

So sánh việc thi TOEIC trên máy tính và trên giấy + Happy Women's Day 💞

So sánh việc thi TOEIC trên máy tính và trên giấy + Happy Women's Day. Cập nhật 3 tuần 13/2 - 5/3/2023: 9 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
3 câu hỏi & 1 thử thách để bức phá trình độ tiếng Anh của bạn

3 câu hỏi & 1 thử thách để bức phá trình độ tiếng Anh của bạn

3 câu hỏi & 1 thử thách để bức phá trình độ tiếng Anh của bạn. Cập nhật 2 tuần 30/1 - 10/2/2023: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 1 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
4 lưu ý giúp bạn luyện thi và học tiếng Anh hiệu quả hơn trong năm 2023

4 lưu ý giúp bạn luyện thi và học tiếng Anh hiệu quả hơn trong năm 2023

4 lưu ý giúp bạn luyện thi và học tiếng Anh hiệu quả hơn trong năm 2023. Cập nhật 2 tuần 16 - 27/01/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Mừng xuân 2023 & Cách nói Chúc mừng năm mới ở các nước Đông Nam Á

Mừng xuân 2023 & Cách nói Chúc mừng năm mới ở các nước Đông Nam Á

Mừng xuân 2023 & Cách nói Happy New Year ở các nước Đông Nam Á. Cập nhật 2 tuần 2 - 13/1/2023: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Top các phrasal verbs thông dụng với GET & LOOK

Top các phrasal verbs thông dụng với GET & LOOK

Top các phrasal verbs thông dụng với GET & LOOK. Cập nhật 2 tuần 19 - 30/12/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Xem lại 'trận đấu' của chính mình

Xem lại 'trận đấu' của chính mình

Xem lại 'trận đấu' của chính bạn. Cập nhật 2 tuần 5 - 16/12/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, 6 câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Cuối năm, Ôn lại các câu bạn đã làm sai với 2 tính năng mới

Cuối năm, Ôn lại các câu bạn đã làm sai với 2 tính năng mới

Ôn lại các câu bạn đã làm sai với 2 tính năng mới. Cập nhật 2 tuần 21/11 - 02/12/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, 4 câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ra mắt chủ điểm ngữ pháp về Sở hữu cách

Ra mắt chủ điểm ngữ pháp về Sở hữu cách

Ra mắt chủ điểm ngữ pháp về Sở hữu cách. Cập nhật 2 tuần 1 - 11/11/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ra mắt Game luyện tốc độ đọc hiểu tiếng Anh

Ra mắt Game luyện tốc độ đọc hiểu tiếng Anh

Ra mắt Game luyện tốc độ đọc hiểu tiếng Anh. Cập nhật 2 tuần 17 - 28/10/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, 6 câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Lưu ý bạn cần biết về phát âm /æ/ trong tiếng Anh Mỹ

Lưu ý bạn cần biết về phát âm /æ/ trong tiếng Anh Mỹ

Lưu ý bạn cần biết về phát âm /æ/ trong tiếng Anh Mỹ. Cập nhật 2 tuần 03 - 14/10/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, 10 câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ngữ pháp tổng hợp về động từ V-ed

Ngữ pháp tổng hợp về động từ V-ed

Ngữ pháp tổng hợp về động từ V-ed. Cập nhật 2 tuần 19 - 30/09/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 3 kết quả thi TOEIC và 7 câu hỏi tiếng Anh mới nhất. Đọc bài này
Giới thiệu về giáo dục STEM

Giới thiệu về giáo dục STEM

Giới thiệu về giáo dục STEM. Cập nhật 2 tuần 05 - 16/09/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 1 kết quả thi TOEIC, 22 câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
So sánh bài thi Viết của TOEIC & IELTS

So sánh bài thi Viết của TOEIC & IELTS

So sánh bài thi Viết của TOEIC & IELTS. Cập nhật 2 tuần 15 - 26/08/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 1 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Cách học bảng động từ bất quy tắc hiệu quả

Cách học bảng động từ bất quy tắc hiệu quả

Cách học bảng động từ bất quy tắc hiệu quả. Cập nhật 2 tuần 1 - 12/8/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ra mắt bảng động từ bất quy tắc đầy đủ

Ra mắt bảng động từ bất quy tắc đầy đủ

Ra mắt bảng động từ bất quy tắc đầy đủ. Cập nhật 2 tuần 18 - 29/7/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 3 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Tích hợp ôn tập từ vựng khi bạn tạo ghi chú trong quá trình học

Tích hợp ôn tập từ vựng khi bạn tạo ghi chú trong quá trình học

Tích hợp ôn tập từ vựng khi bạn tạo ghi chú trong quá trình học. Cập nhật 2 tuần 4 - 15/7/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 1 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Bài chia sẻ về "Toán tư duy", Mental Math & Number sense

Bài chia sẻ về "Toán tư duy", Mental Math & Number sense

Bài chia sẻ về "Toán tư duy", Mental Math & Number sense. Cập nhật 2 tuần 20/06 - 03/07/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu Vòng quay may mắn cho đề thi TOEIC rút gọn hàng tuần

Giới thiệu Vòng quay may mắn cho đề thi TOEIC rút gọn hàng tuần

Giới thiệu Vòng quay may mắn cho đề thi TOEIC rút gọn hàng tuần. Cập nhật 2 tuần 6 - 19/6/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Cách nhận biết mệnh đề trạng ngữ rút gọn trong câu

Cách nhận biết mệnh đề trạng ngữ rút gọn trong câu

Cách nhận biết mệnh đề trạng ngữ rút gọn trong câu. Cập nhật 2 tuần 23/5 - 3/6/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 5 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Thêm ưu đãi cho Học viên thân thiết & Các bạn sinh viên

Thêm ưu đãi cho Học viên thân thiết & Các bạn sinh viên

Thêm ưu đãi cho Học viên thân thiết + Các bạn sinh viên. Cập nhật 2 tuần 9 - 20/5/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 1 kết quả thi TOEIC, 18 câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu cấu trúc & thang điểm đề thi TOEIC Nói & Viết (+ KM lớn tuần này)

Giới thiệu cấu trúc & thang điểm đề thi TOEIC Nói & Viết (+ KM lớn tuần này)

Giới thiệu cấu trúc & thang điểm đề thi TOEIC Nói & Viết. Cập nhật 2 tuần 25/4 - 6/5/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 5 kết quả thi TOEIC, 10 câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Phát triển tư duy bậc cao

Phát triển tư duy bậc cao

Phát triển tư duy bậc cao. Cập nhật 2 tuần 11 - 22/4/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 1 kết quả thi TOEIC, câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ra mắt 5 đề thi thử TOEIC 2022 mới

Ra mắt 5 đề thi thử TOEIC 2022 mới

Ra mắt 5 đề thi thử TOEIC 2022 mới. Cập nhật 2 tuần 28/3 - 8/4/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 27 câu hỏi tiếng Anh và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Từ của năm được bình chọn bởi Oxford: 2019 - 2021

Từ của năm được bình chọn bởi Oxford: 2019 - 2021

Từ của năm được bình chọn bởi Oxford: 2019 - 2021. Cập nhật 2 tuần 14 - 25/03/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn sử dụng Google Translate (Google Dịch) để giao tiếp tiếng Anh

Hướng dẫn sử dụng Google Translate (Google Dịch) để giao tiếp tiếng Anh

Hướng dẫn sử dụng Google Translate (Google Dịch) để giao tiếp tiếng Anh. Cập nhật 2 tuần 28/2 - 11/3/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 3 kết quả thi TOEIC, 9 câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
4 điểm giúp bạn luyện thi TOEIC và học tiếng Anh hiệu quả hơn

4 điểm giúp bạn luyện thi TOEIC và học tiếng Anh hiệu quả hơn

4 điểm giúp bạn luyện thi TOEIC và học tiếng Anh hiệu quả hơn. Cập nhật 2 tuần 14 - 26/2/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 3 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Đầu năm, chia sẻ khó khăn & mục tiêu học tiếng Anh trong năm 2022 của bạn

Đầu năm, chia sẻ khó khăn & mục tiêu học tiếng Anh trong năm 2022 của bạn

Chia sẻ khó khăn & mục tiêu học tiếng Anh trong năm 2022 của bạn. Cập nhật 2 tuần 1 - 11/2/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Những câu nói tiếng Anh hay nhất năm 2021 & 2020

Những câu nói tiếng Anh hay nhất năm 2021 & 2020

Những câu nói tiếng Anh hay nhất năm 2021 & 2020. Cập nhật 2 tuần 10 - 21/1/2022: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 3 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ra mắt tính năng tạo ghi chú trong quá trình học

Ra mắt tính năng tạo ghi chú trong quá trình học

Ra mắt tính năng tạo ghi chú trong quá trình học. Cập nhật 2 tuần 27/12 - 7/1/2022: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Cách nói Happy New Year ở 11 nước Đông Nam Á

Cách nói Happy New Year ở 11 nước Đông Nam Á

Cách nói "Happy New Year" ở 11 nước Đông Nam Á. Cập nhật 2 tuần 13 - 24/12/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn xem phát âm của các dạng động từ được chia

Hướng dẫn xem phát âm của các dạng động từ được chia

Hướng dẫn xem phát âm của các dạng động từ được chia. Cập nhật 2 tuần 29/11 - 10/12/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 4 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Các quy luật về trọng âm trong tiếng Anh

Các quy luật về trọng âm trong tiếng Anh

Trọng âm trong tiếng Anh (Phần 2). Cập nhật 2 tuần 15 - 26/11/2021: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021. Cập nhật 2 tuần 1 - 12/11/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, 1 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Học về trọng âm trong tiếng Anh (Phần 1)

Học về trọng âm trong tiếng Anh (Phần 1)

Học về trọng âm trong tiếng Anh. Cập nhật 2 tuần 15 - 26/10/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Cập nhật 2 tính năng mới trong các đề thi thử TOEIC

Cập nhật 2 tính năng mới trong các đề thi thử TOEIC

Cập nhật 2 tính năng mới trong các đề thi thử TOEIC. Cập nhật 2 tuần 4 - 16/10/2021: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Cập nhật cấu trúc đề thi TOEIC 4 kỹ năng (2021)

Cập nhật cấu trúc đề thi TOEIC 4 kỹ năng (2021)

Cập nhật format đề thi TOEIC 4 kỹ năng. Cập nhật 2 tuần 20/9 - 2/10/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn cách học tiếng Anh online hiệu quả

Hướng dẫn cách học tiếng Anh online hiệu quả

Hướng dẫn cách học tiếng Anh online hiệu quả. Cập nhật 2 tuần 6 - 17/09/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford (2021)

Hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford (2021)

Hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford (2021). Cập nhật 2 tuần 23/8 - 3/9/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Xem danh sách từ vựng mà bạn đã gặp

Xem danh sách từ vựng mà bạn đã gặp

Xem danh sách từ vựng mà bạn đã học ở TAMN. Cập nhật 2 tuần 26/7 - 6/8/2021: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Các loại chủ ngữ và tân ngữ đặc biệt trong tiếng Anh

Các loại chủ ngữ và tân ngữ đặc biệt trong tiếng Anh

Các loại chủ ngữ và tân ngữ đặc biệt trong tiếng Anh. Cập nhật 2 tuần 12 - 23/7/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong giao tiếp & phỏng vấn

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong giao tiếp & phỏng vấn

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong giao tiếp & phỏng vấn. Cập nhật 2 tuần 14 - 25/6/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 1 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hiểu rõ hơn về liên từ phụ thuộc trong câu

Hiểu rõ hơn về liên từ phụ thuộc trong câu

Những dạng câu hỏi khó trong Part 2 Toeic. Cập nhật 2 tuần 17/5 - 28/5/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 5 kết quả thi TOEIC, 28 câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu những dạng câu hỏi khó trong Part 2 TOEIC

Giới thiệu những dạng câu hỏi khó trong Part 2 TOEIC

Những dạng câu hỏi khó trong Part 2 Toeic. Cập nhật 2 tuần 3/5 - 15/4/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 3 kết quả thi TOEIC, 24 câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Cập nhật lịch thi TOEIC 2021 mới nhất

Cập nhật lịch thi TOEIC 2021 mới nhất

Cập nhật lịch thi TOEIC 2021 mới nhất. Cập nhật 2 tuần 19/4 - 30/4/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 1 kết quả thi TOEIC, 18 câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn cách nhận biết các dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ

Hướng dẫn cách nhận biết các dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ

Hướng dẫn cách nhận biết các dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ. Cập nhật 2 tuần 5/4 - 16/4/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 5 kết quả thi TOEIC, 22 câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn tự học tiếng Anh online hiệu quả

Hướng dẫn tự học tiếng Anh online hiệu quả

Hướng dẫn tự học tiếng Anh online hiệu quả. Cập nhật 2 tuần 22/3 - 2/4/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Học tiếng Anh qua bài hát Goodbye England's Rose (Candle in the wind)

Học tiếng Anh qua bài hát Goodbye England's Rose (Candle in the wind)

Học tiếng Anh qua bài hát Goodbye England's Rose (Candle in the wind). Cập nhật 2 tuần 8/3 - 20/3/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 3 kết quả thi TOEIC, câu hỏi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Ra mắt 2 dạng bài tập từ vựng mới

Ra mắt 2 dạng bài tập từ vựng mới

Ra mắt 2 dạng bài tập từ vựng tiếng Anh mới. Cập nhật 2 tuần 22/2 - 5/3/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 5 kết quả thi TOEIC và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Chia sẻ kinh nghiệm học TOEIC của bạn Thủy Tiên

Chia sẻ kinh nghiệm học TOEIC của bạn Thủy Tiên

Chia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC & học tiếng Anh của bạn Thủy Tiên. Cập nhật 2 tuần 8 - 20/2/2021: 6 đề thi thử TOEIC rút gọn, 2 đề thi thử TOEIC mới nhất, 3 kết quả thi TOEIC và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Chúc mừng Tết Tân Sửu 2021

Chúc mừng Tết Tân Sửu 2021

Chúc mừng năm mới Tết Tân Sửu 2021. Cập nhật tuần 1 - 5/2/2021: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn, 1 đề thi thử TOEIC mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Tổng hợp 38 câu nói tiếng Anh hay nhất 2020

Tổng hợp 38 câu nói tiếng Anh hay nhất 2020

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay nhất trong 2020 ở Tiếng Anh Mỗi Ngày. Cập nhật tuần 25 - 29/1/2021: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn, 1 đề thi thử TOEIC mới nhất, 1 kết quả thi TOEIC và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Phương pháp dạy học Socrates

Phương pháp dạy học Socrates

Chia sẻ phương pháp dạy học Socrates. Cập nhật tuần 18 - 22/1/2021: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn, 1 đề thi thử TOEIC mới nhất, 1 kết quả thi TOEIC và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Chia sẻ kinh nghiệm tự học thi TOEIC của anh An

Chia sẻ kinh nghiệm tự học thi TOEIC của anh An

Chia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC & học tiếng Anh của anh Nguyễn Văn An. Cập nhật tuần 11 - 15/1/2021: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn, 1 đề thi thử TOEIC mới nhất, 3 kết quả thi TOEIC và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Chào mừng 2021 với 21 đề thi thử TOEIC mới

Chào mừng 2021 với 21 đề thi thử TOEIC mới

Giới thiệu 21 đề thi thử TOEIC mới. Cập nhật tuần 4 - 8/1/2021: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC, trả lời các câu hỏi tiếng Anh mới nhất và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Video hướng dẫn chi tiết cách làm TOEIC Part 7

Video hướng dẫn chi tiết cách làm TOEIC Part 7

Video hướng dẫn chi tiết cách làm TOEIC Part 7. Cập nhật tuần 28/12 - 1/1/2021: 2 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC, trả lời các câu hỏi tiếng Anh mới nhất và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Happy new year 2021!

Happy new year 2021!

Happy New Year 2021! Cập nhật tuần 21 - 25/12/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 3 kết quả thi TOEIC, trả lời các câu hỏi tiếng Anh mới nhất và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Video hướng dẫn chi tiết cách làm TOEIC Part 3

Video hướng dẫn chi tiết cách làm TOEIC Part 3

Video hướng dẫn chi tiết cách làm TOEIC Part 3. Cập nhật tuần 14 - 18/12/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC, trả lời các câu hỏi tiếng Anh mới nhất và nhận xét của học viên. Đọc bài này
Trải nghiệm mới với Chương trình Ngữ pháp PRO

Trải nghiệm mới với Chương trình Ngữ pháp PRO

Giới thiệu trải nghiệm mới của Chương trình Ngữ pháp PRO. Cập nhật tuần 7 - 11/12/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 3 kết quả thi TOEIC, trả lời các câu hỏi tiếng Anh mới nhất và nhận xét của học viên.  Đọc bài này
Cách học tiếng Anh hiệu quả cho người bận rộn

Cách học tiếng Anh hiệu quả cho người bận rộn

Chia sẻ cách học tiếng Anh hiệu quả cho người bận rộn. Cập nhật tuần 30/11 - 4/12/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
6 cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả

6 cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Chia sẻ 6 cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả. Cập nhật tuần 23 - 27/11/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 4 kết quả thi TOEIC và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Cách học tiếng Anh hiệu quả - Chia sẻ của bạn Song Nguyên

Cách học tiếng Anh hiệu quả - Chia sẻ của bạn Song Nguyên

Chia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC & học tiếng Anh của bạn Song Nguyên. Cập nhật tuần 16 - 20/11/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi TOEIC và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khuyến mãi giảm 20%. Cập nhật tuần 9 - 13/11/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 3 kết quả thi TOEIC và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn sử dụng mobile app của từ điển Oxford

Hướng dẫn sử dụng mobile app của từ điển Oxford

Hướng dẫn sử dụng mobile app của từ điển Oxford. Cập nhật tuần 2 - 7/11/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 3 kết quả thi TOEIC và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Chia sẻ kinh nghiệm học TOEIC & tiếng Anh của học viên Tuấn Anh

Chia sẻ kinh nghiệm học TOEIC & tiếng Anh của học viên Tuấn Anh

Chia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC & học tiếng Anh của học viên Tuấn Anh. Cập nhật tuần 26 - 30/11/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 1 kết quả thi TOEIC và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu Góc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Giới thiệu Góc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Giới thiệu Góc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề với nhiều chủ đề đa dạng. Cập nhật tuần 19 - 23/10/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Giới thiệu chính sách ưu đãi dành cho học viên lâu năm

Giới thiệu chính sách ưu đãi dành cho học viên lâu năm

Giới thiệu chính sách ưu đãi dành cho học viên thân thiết. Cập nhật tuần 12 - 16/10/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn sử dụng chế độ học khi luyện các phần của đề thi TOEIC

Hướng dẫn sử dụng chế độ học khi luyện các phần của đề thi TOEIC

Hướng dẫn sử dụng chế độ học khi luyện tất cả các phần của đề thi TOEIC. Cập nhật tuần 5 - 9/10/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn cài đặt thông báo nhắc học trên ứng dụng di động

Hướng dẫn cài đặt thông báo nhắc học trên ứng dụng di động

Hướng dẫn cài đặt thông báo nhắc học trên ứng dụng di động của TAMN (iOS & Android). Cập nhật tuần 28/9 - 02/10/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford online

Hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford online

Hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford online. Cập nhật tuần 21 - 25/9/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 3 kết quả thi và nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn luyện nghe TOEIC Part 4

Hướng dẫn luyện nghe TOEIC Part 4

Hướng dẫn luyện nghe TOEIC Part 4. Cập nhật tuần 7 - 11/9/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất, 2 kết quả thi và 2 nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn cải thiện phát âm tiếng Anh hiện tại của bạn

Hướng dẫn cải thiện phát âm tiếng Anh hiện tại của bạn

Hướng dẫn cải thiện phát âm tiếng Anh của bạn. Cập nhật hai tuần 7 - 11/9/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn luyện thi TOEIC cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn luyện thi TOEIC cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn luyện thi TOEIC cho các bạn mới bắt đầu. Cập nhật hai tuần 24 - 5/9/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn học tiếng Anh online hiệu quả

Hướng dẫn học tiếng Anh online hiệu quả

Giới thiệu Cẩm nang học tiếng Anh online. Cập nhật tuần 17 - 21/8/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Những từ vựng hay gặp trong phần nghe TOEIC

Những từ vựng hay gặp trong phần nghe TOEIC

Những từ vựng hay gặp trong bài nghe TOEIC. Cập nhật tuần 10- 14/8/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Luyện nghe tiếng Anh qua các audios ngắn

Luyện nghe tiếng Anh qua các audios ngắn

Ra mắt chương trình luyện nghe thông qua các audios ngắn. Cập nhật tuần 3- 7/8/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Bạn có phong cách học nào trong 4 nhóm này?

Bạn có phong cách học nào trong 4 nhóm này?

Giới thiệu về 4 phong cách học (learning styles) theo mô hình của Kolb. Cập nhật tuần 27- 31/7/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Kỹ năng cần phát triển đầu tiên khi học tiếng Anh là kỹ năng nào?

Kỹ năng cần phát triển đầu tiên khi học tiếng Anh là kỹ năng nào?

Kỹ năng tiếng Anh cần phát triển đầu tiên. Cập nhật tuần 20/7/2020 - 24/7/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Xác định ký tự tính cách của bạn trong DISC

Xác định ký tự tính cách của bạn trong DISC

Cùng tìm hiểu ký tự đại diện cho tính cách của bạn trong DISC. Cập nhật tuần 13/7/2020 - 17/7/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Tổng hợp hướng dẫn cải thiện kết quả làm bài nghe & đọc TOEIC

Tổng hợp hướng dẫn cải thiện kết quả làm bài nghe & đọc TOEIC

Giới thiệu 2 bài viết tổng hợp tất cả những hướng dẫn cải thiện việc làm bài phần nghe và đọc TOEIC. Cập nhật tuần 29/6/2020 - 3/7/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Bạn sẽ cảm thấy gì khi não trái ngừng hoạt động?

Bạn sẽ cảm thấy gì khi não trái ngừng hoạt động?

Giới thiệu video: My stroke of insights của tác giả Jill Taylor. Cập nhật tuần 22/6/2020 - 26/6/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Học từ vựng trong lúc làm bài luyện tập TOEIC Part 5

Học từ vựng trong lúc làm bài luyện tập TOEIC Part 5

Giới thiệu tính năng học từ mới tiếng Anh trong lúc làm bài luyện tập TOEIC Part 5. Cập nhật tuần 15/6/2020 - 19/6/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Những lưu ý vào ngày bạn đi thi TOEIC

Những lưu ý vào ngày bạn đi thi TOEIC

Hướng dẫn và những thông tin bạn cần lưu ý vào ngày thi TOEIC. Cập nhật tuần 8/6/2020 - 12/6/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Về từ duy phát triển (Growth mindset)

Về từ duy phát triển (Growth mindset)

Giới thiệu Growth mindset (Tư duy phát triển) của Carol Dweck. Cập nhật tuần 1/6/2020 - 5/6/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Học về Đảo ngữ trong tiếng Anh

Học về Đảo ngữ trong tiếng Anh

Giới thiệu bài học về Đảo ngữ trong tiếng Anh. Cập nhật tuần 25/5/2020 - 29/5/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
(Mới) Xem lại những từ vựng đã học ở TOEIC PRO 1400+

(Mới) Xem lại những từ vựng đã học ở TOEIC PRO 1400+

Ra mắt tính năng xem lại các từ đã học ở Chương trình Từ vựng TOEIC PRO 1400+. Cập nhật tuần 18/5/2020 - 22/5/2020: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Làm thế nào để cải thiện một phần TOEIC đang gặp khó khăn

Làm thế nào để cải thiện một phần TOEIC đang gặp khó khăn

Hướng dẫn cách cải thiện một phần TOEIC đang gặp khó khăn trong lúc luyện thi. Cập nhật tuần 11/5 - 15/5: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên.   Đọc bài này
Giới thiệu Tiếng Anh Mỗi Ngày đến bạn bè

Giới thiệu Tiếng Anh Mỗi Ngày đến bạn bè

Giới thiệu Tiếng Anh Mỗi Ngày đến bạn bè của bạn bằng cách tạo Link giới thiệu. Cập nhật tuần 4/5 - 8/5: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và các nhận xét mới nhất của học viên. Đọc bài này
Cách học từ vựng tiếng Anh đúng và hiệu quả

Cách học từ vựng tiếng Anh đúng và hiệu quả

Chia sẻ cách học từ vựng tiếng Anh đúng cách và hiệu quả: 3 thông tin bạn cần học khi gặp một từ mới. Cập nhật 2 tuần 20/4 - 1/5: 3 đề thi thử TOEIC rút gọn mới nhất và kết quả thi TOEIC của học viên. Đọc bài này
Từ đồng âm trong tiếng Anh

Từ đồng âm trong tiếng Anh

Từ đồng âm trong tiếng Anh: 19 cặp từ đồng âm phổ biến trong tiếng Anh. Cập nhật tuần 13/04 - 19/04: 3 đề thi TOEIC rút gọn mới nhất và kết quả thi của học viên. Đọc bài này
Hướng dẫn học cách phát âm tiếng Anh chuẩn

Hướng dẫn học cách phát âm tiếng Anh chuẩn

Học cách phát âm tiếng Anh chuẩn: tất cả các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh. Những câu đố vui trong tiếng Anh. Cập nhật tuần 06/04 - 12/04: 3 đề thi TOEIC rút gọn mới nhất và kết quả thi của học viên.  Đọc bài này
Học tiếng Anh qua bài đọc về Cách tìm ý tưởng mới

Học tiếng Anh qua bài đọc về Cách tìm ý tưởng mới

Học tiếng Anh qua bài đọc về cách tìm ý tưởng mới: How to get startup ideas của Paul Graham. Cập nhật tuần 30/03 - 05/04: 3 đề thi TOEIC rút gọn mới nhất và kết quả thi của học viên.  Đọc bài này
Steve Jobs: You've got to find what you love

Steve Jobs: You've got to find what you love

Luyện nghe tiếng Anh qua video ngắn về 3 bài học về cuộc sống của Steve Jobs: 1. Connecting the dots 2. Love & Loss và 3. Death Đọc bài này
Vì sao đọc sách? Vì sao làm việc chăm chỉ đến vậy?

Vì sao đọc sách? Vì sao làm việc chăm chỉ đến vậy?

Luyện nghe tiếng Anh qua video ngắn của Jim Rohn: 4 câu bạn cần hỏi chính mình (4 questions to ask yourself). Video này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại nhiều điều nhưng đồng thời cũng sẽ mạng đến cho bạn nhiều động lực tuyệt vời. Đọc bài này
Những câu nói hay bằng tiếng Anh về mục tiêu và phấn đấu

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về mục tiêu và phấn đấu

Trong tiếng Anh có rất nhiều câu nói hay về việc tạo mục tiêu và quá trình bạn cần vượt qua để đạt được mục tiêu đó. Trong bài viết này, Tiếng Anh Mỗi Ngày chia sẻ cùng bạn những câu nói hay và ấn tượng nhất về chủ đề này. Đọc bài này
Ra mắt hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford

Ra mắt hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford

Ra mắt hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford online: giúp bạn tra từ, cụm từ và thành ngữ tiếng Anh với nhiều thông tin bổ ích như cách sử dụng từ, collocations, phân biệt các từ gần nghĩa, ... Đọc bài này
1 thử thách dành cho bạn trong năm 2020

1 thử thách dành cho bạn trong năm 2020

Nói về việc học tiếng Anh, đâu là bước ngoặc quan trọng nhất để giúp bạn nâng trình độ tiếng Anh của mình lên một tầm cao mới? Đọc ngay bài chia sẻ này để biết 1 việc bạn có thể làm để giỏi tiếng Anh hơn. Hiệu quả và dễ làm nữa! Đọc bài này
Luyện nghe tiếng Anh với Ted videos

Luyện nghe tiếng Anh với Ted videos

Chương trình Luyện nghe tiếng Anh của Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn cùng lúc làm nhiều hoạt động thiết yếu trong việc học tiếng Anh như luyện nghe, học cách phát âm đúng, mở rộng vốn từ vựng, ... Và còn hay nữa là bạn sẽ học thông qua các Ted videos đầy hữu ích!  Đọc bài này
Luyện nghe tiếng Anh: xem phụ đề hay không?

Luyện nghe tiếng Anh: xem phụ đề hay không?

Trong quá trình luyện nghe tiếng Anh qua các video, có một vấn đề thường gặp là có nên xem phụ đề hay không? Lúc nào thì nên và lúc nào thì không?  Đọc bài này
Những vấn đề thường gặp và cách giải quyết khi tự luyện thi TOEIC

Những vấn đề thường gặp và cách giải quyết khi tự luyện thi TOEIC

Chia sẻ cách giúp bạn tập trung và giải quyết căng thẳng khi luyện thi TOEIC.   Đọc bài này
Ưu đãi hấp dẫn mừng xuân Canh Tý 2020

Ưu đãi hấp dẫn mừng xuân Canh Tý 2020

Tiếng Anh Mỗi Ngày ưu đãi hấp dẫn mừng xuân Canh Tý 2020 cho tất cả các học viên. Đọc bài này
Chúc mừng năm mới Tết Canh Tý 2020

Chúc mừng năm mới Tết Canh Tý 2020

Tiếng Anh Mỗi Ngày gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả học viên trong năm mới Canh Tý - 2020. Đọc bài này
Lộ trình chinh phục 990 TOEIC cho người mới bắt đầu

Lộ trình chinh phục 990 TOEIC cho người mới bắt đầu

Tiếng Anh Mỗi Ngày xin chia sẻ các bạn lộ trình học luyện thi TOEIC từ cơ bản cho đến 990 TOEIC nhé. Đọc bài này
Chia sẻ 3 câu hỏi giúp bạn bứt phá trình độ tiếng Anh của mình

Chia sẻ 3 câu hỏi giúp bạn bứt phá trình độ tiếng Anh của mình

Tiếng Anh Mỗi Ngày đề xuất 3 câu hỏi để giúp bạn lên kế hoạch học tiếng Anh của mình cho năm mới nhé! Đọc bài này
Chúc mừng năm mới 2020! Cùng nhìn lại 4 năm phát triển của Tiếng Anh Mỗi Ngày

Chúc mừng năm mới 2020! Cùng nhìn lại 4 năm phát triển của Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nhìn lại chặn đường 4 năm phát triển của Tiếng Anh Mỗi Ngày. Chúc mừng năm mới 2020! Đọc bài này
Lộ trình đạt 500 điểm TOEIC nhanh chóng

Lộ trình đạt 500 điểm TOEIC nhanh chóng

Tiếng Anh Mỗi Ngày xin chia sẻ với các bạn lộ trình học tập hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng để đạt được 500 điểm TOEIC nhanh chóng nhé! Đọc bài này
4 Quy tắc nối âm phổ biến nhất trong tiếng Anh

4 Quy tắc nối âm phổ biến nhất trong tiếng Anh

Tiếng Anh Mỗi Ngày xin chia sẻ với các bạn bài viết 4 Quy tắc nối âm trong tiếng Anh. Hãy cùng nhau tìm hiểu về các trường hợp nối âm trong tiếng Anh phổ biến nhất nhé! Đọc bài này
Hướng dẫn cách làm bài thi TOEIC thật hiệu quả

Hướng dẫn cách làm bài thi TOEIC thật hiệu quả

Tiếng Anh Mỗi Ngày chia sẻ với các bạn các kinh nghiệm làm bài thi TOEIC hiệu quả, giúp bạn chinh phục bài thi TOEIC với số điểm cao nhất nhé! Đọc bài này
Luyện thi TOEIC online với tài khoản Luyện thi PRO

Luyện thi TOEIC online với tài khoản Luyện thi PRO

Chương trình Luyện thi PRO giúp bạn có thể học luyện thi Toeic online hiệu quả mọi lúc mọi nơi với chi phí hợp lý nhất. Đọc bài này
Kinh nghiệm tự học TOEIC không cần đến trung tâm

Kinh nghiệm tự học TOEIC không cần đến trung tâm

Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ hướng dẫn các bạn tự luyện thi TOEIC tại nhà thật hiệu quả với những kinh nghiệm tự học TOEIC mà những chuyên gia của chúng mình đã đúc kết được Đọc bài này
Cập nhật thông tin Hướng dẫn đăng ký thi TOEIC mới nhất tháng 11/2019

Cập nhật thông tin Hướng dẫn đăng ký thi TOEIC mới nhất tháng 11/2019

Tiếng Anh Mỗi Ngày tổng hợp thông tin mới nhất của quy trình đăng ký thi TOEIC từ tháng 11 năm 2019. Đọc bài này
Ưu đãi đặc biệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ưu đãi đặc biệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Để chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tri ân đến các bạn học viên, Tiếng Anh Mỗi Ngày xin mang đến chương trình khuyến mãi giảm 20% khi đăng ký mới hoặc gia hạn tài khoản học tại Tiếng Anh Mỗi Ngày! Đọc bài này
[MỚI] Ra mắt chương trình Luyện nghe PRO!

[MỚI] Ra mắt chương trình Luyện nghe PRO!

Xin vui mừng giới thiệu với tất cả các bạn chương trình học tiếng Anh thông qua video Luyện nghe PRO! Luyện nghe PRO được xây dựng nội dung dựa vào các video thực tế được chọn lọc kỹ lưỡng để giúp bạn vừa cải thiện được kỹ năng tiếng Anh của mình, vừa có thể bổ sung được rất nhiều kiến thức bổ ích cho việc phát triển bản thân nhé.  Đọc bài này
Làm bài kiểm tra ôn tập từ vựng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày

Làm bài kiểm tra ôn tập từ vựng trên Tiếng Anh Mỗi Ngày

Tiếng Anh Mỗi Ngày hỗ trợ tính năng làm Kiểm tra ôn lại một số từ mà bạn đã học mỗi ngày để giúp bạn ghi nhớ từ vựng tốt hơn. Đọc bài này
Gia sư TOEIC có tên mới là "Tiếng Anh Mỗi Ngày"

Gia sư TOEIC có tên mới là "Tiếng Anh Mỗi Ngày"

Gia sư TOEIC đã có tên mới là "Tiếng Anh Mỗi Ngày" để nhấn mạnh sứ mệnh của mình: giúp bạn luyện thi TOEIC và đồng thời học tốt tiếng Anh! Đọc bài này
Các kênh luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

Các kênh luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

Gia sư TOEIC sẽ giới thiệu các bạn 5 kênh chính giúp cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của các bạn nhé! Đọc bài này
Cách luyện nghe tiếng Anh bằng phụ đề hiệu quả

Cách luyện nghe tiếng Anh bằng phụ đề hiệu quả

Gia sư TOEIC chia sẻ phương pháp giúp bạn luyện nghe tiếng Anh hiệu quả với phụ đề. Đọc bài này
Cập nhật phiên bản mới của Game Luyện nghe TOEIC

Cập nhật phiên bản mới của Game Luyện nghe TOEIC

Gia sư TOEIC vừa cập nhật phiên bản mới của game luyện nghe TOEIC để giúp bạn học thêm nhiều từ mới và nâng cao kỹ năng nghe trong các phần thi nghe của bài thi TOEIC Đọc bài này
Làm thế nào để giải tỏa căng thẳng khi luyện thi TOEIC?

Làm thế nào để giải tỏa căng thẳng khi luyện thi TOEIC?

Gia sư TOEIC xin chia sẻ các tips để giúp bạn giải tỏa căng thẳng và đề xuất cho bạn số việc nên làm trước khi thi để các bạn có một tinh thần vững chắc khi đi thi TOEIC thật nhé. Đọc bài này
Làm sao để ngưng trì hoãn việc luyện thi TOEIC

Làm sao để ngưng trì hoãn việc luyện thi TOEIC

Gia sư Toeic xin chia sẻ cho bạn các cách để giúp bạn ngưng việc trì hoãn và tập trung ôn luyện cho đến khi đạt được điểm TOEIC mong muốn nhé. Đọc bài này
Lộ trình học từ 10 đến 990 điểm TOEIC

Lộ trình học từ 10 đến 990 điểm TOEIC

Gia sư TOEIC xin hướng dẫn các bạn lộ trình học từ cơ bản đến 990 điểm TOEIC nhé. Đọc bài này
Hướng dẫn học TOEIC cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn học TOEIC cho người mới bắt đầu

Gia sư TOEIC xin chia sẻ bài viết hướng dẫn dành cho các bạn mới bắt đầu học luyện thi TOEIC nhé! Đọc bài này
Cẩm nang luyện thi TOEIC đầy đủ nhất

Cẩm nang luyện thi TOEIC đầy đủ nhất

Gia sư TOEIC xin chia sẻ Cẩm nang luyện thi TOEIC chứa toàn bộ những thông tin mà bạn cần biết về TOEIC, phương pháp luyện thi TOEIC từ lúc bắt đầu tìm hiểu cho đến giai đoạn ôn thi và đăng ký thi TOEIC luôn nhé. Đọc bài này
Cấu trúc đề thi TOEIC mới từ ngày 01/06

Cấu trúc đề thi TOEIC mới từ ngày 01/06

Đơn vị tổ chức thi TOEIC tại Việt Nam là IIG đã bắt đầu áp dụng đề thi TOEIC có cấu trúc TOEIC mới từ ngày 01/06/2019. Hãy cùng Gia sư TOEIC tìm hiểu về cấu trúc đề thi TOEIC dạng mới các bạn nhé! Đọc bài này
Đề thi thử TOEIC online phong phú trên Gia sư TOEIC

Đề thi thử TOEIC online phong phú trên Gia sư TOEIC

Gia sư TOEIC cung cấp đề thi thử TOEIC online miễn phí, giúp bạn đánh giá được trình độ hiện tại của mình. Đọc bài này
Thang điểm và Cách tính điểm TOEIC mới nhất

Thang điểm và Cách tính điểm TOEIC mới nhất

Gia sư TOEIC chia sẻ hướng dẫn xem thang điểm và cách tính điểm thi TOEIC mới nhất hiện nay. Đọc bài này
Giúp bạn tạo động lực học tiếng Anh cho bản thân

Giúp bạn tạo động lực học tiếng Anh cho bản thân

Gia sư TOEIC xin chia sẻ các cách để bạn có động lực học tiếng Anh và có thể áp dụng cho tất cả các môn học khác luôn nhé. Đọc bài này
Chia sẻ 8 lỗi thường gặp khi học tiếng Anh

Chia sẻ 8 lỗi thường gặp khi học tiếng Anh

Cùng tìm hiểu và khắc phục 8 lỗi thường gặp khi học tiếng Anh các bạn nhé! Đọc bài này
Ứng dụng di động Gia sư TOEIC và Kết quả trúng thưởng tại Ngày Hội Việc Làm của ĐH Kinh Tế TP.HCM

Ứng dụng di động Gia sư TOEIC và Kết quả trúng thưởng tại Ngày Hội Việc Làm của ĐH Kinh Tế TP.HCM

Cùng trải nghiệp chương trình và luyện thi TOEIC hiệu quả thông qua ứng dụng di động của Gia sư TOEIC nhé! Đọc bài này
Tổng hợp các kênh luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

Tổng hợp các kênh luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

Gia sư TOEIC giới thiệu các bạn 5 kênh chính giúp cải thiện kỹ năng nghe hiệu quả. Đọc bài này
Giới thiệu phần mềm học tiếng Anh hot nhất hiện nay

Giới thiệu phần mềm học tiếng Anh hot nhất hiện nay

Gia sư TOEIC chia sẻ với các bạn 7 phần mềm học tiếng Anh hot nhất thời điểm hiện tại. Đọc bài này
Kinh nghiệm tự học TOEIC hiệu quả

Kinh nghiệm tự học TOEIC hiệu quả

Gia Sư TOEIC hướng dẫn các bạn tự luyện thi TOEIC tại nhà hiệu quả với những kinh nghiệm tự học TOEIC đã được đúc kết từ các chuyên gia. Đọc bài này
Giới thiệu 6 game học tiếng Anh thú vị

Giới thiệu 6 game học tiếng Anh thú vị

Gia sư TOEIC giúp bạn giải tỏa căng thẳng bằng cách học tiếng Anh qua game nhé! Đọc bài này
Có nên xem phụ đề khi luyện nghe tiếng Anh?

Có nên xem phụ đề khi luyện nghe tiếng Anh?

Gia sư TOEIC chia sẻ cách thức luyện nghe tiếng Anh hiệu quả và giúp bạn trả lời câu hỏi: "Có nên xem phụ đề hay không?" Đọc bài này
Kinh nghiệm làm bài thi TOEIC hiệu quả

Kinh nghiệm làm bài thi TOEIC hiệu quả

Chia sẻ kinh nghiệm dành cho các bạn đang sắp sửa thi TOEIC để giúp các bạn chinh phục bài thi TOEIC và đạt được số điểm cao nhất Đọc bài này
Trang tổng hợp kết quả thi TOEIC của học viên

Trang tổng hợp kết quả thi TOEIC của học viên

Gia sư TOEIC đã thu thập và tạo ra trang tổng hợp bảng điểm thi TOEIC của các bạn học viên gửi về. Các bạn truy cập bài viết để xem chi tiết nhé! Đọc bài này
Luyện thi TOEIC cấp tốc với tài khoản Luyện thi PRO

Luyện thi TOEIC cấp tốc với tài khoản Luyện thi PRO

Gia sư TOEIC hướng dẫn học hiệu quả dành cho người cần thi TOEIC gấp và người bận rộn  Đọc bài này
Ra mắt tính năng học Từ vựng TOEIC PRO

Ra mắt tính năng học Từ vựng TOEIC PRO

Để hỗ trợ các bạn học từ vựng tốt hơn, Gia sư TOEIC ra mắt tính năng học Từ vựng TOEIC Pro với danh sách tổng hợp hơn 1.400 từ vựng TOEIC thường xuất hiện trong đề thi TOEIC hiện nay. Đọc bài này
Cập nhật thông tin thủ tục và lệ phí thi TOEIC 2019

Cập nhật thông tin thủ tục và lệ phí thi TOEIC 2019

Các bạn đã biết thủ tục và lệ phí thi TOEIC mới nhất chưa? Đừng lo vì Gia sư TOEIC đã cập nhật thông tin cho bạn rồi nhé! Đọc bài này
Mở đầu năm mới với 4 Quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Mở đầu năm mới với 4 Quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Cùng tìm hiểu 4 Quy tắc nối âm trong tiếng Anh để giúp bạn luyện nghe TOEIC tốt hơn nhé Đọc bài này
Chúc mừng năm mới Tết Kỷ Hợi 2019!

Chúc mừng năm mới Tết Kỷ Hợi 2019!

Gia sư TOEIC chia sẻ thông tin cuối năm và xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các bạn Đọc bài này
Cùng điểm qua những từ vựng tiếng Anh được bình chọn của năm 2018

Cùng điểm qua những từ vựng tiếng Anh được bình chọn của năm 2018

Kết thúc năm 2018, các từ điển nổi tiếng trên thế giới đã chọn ra một từ cho danh hiệu "Word of the Year" - "Từ của Năm". Các bạn hãy cùng Gia sư TOEIC điểm qua các từ được bình chọn là Từ của năm 2018 nhé.  Đọc bài này
Những trở ngại khi học tiếng Anh theo cách truyền thống là gì?

Những trở ngại khi học tiếng Anh theo cách truyền thống là gì?

Những trở ngại hiện tại theo phương pháp học tiếng Anh truyền thống mà bạn hay dùng và đâu là cách để vượt qua chúng? Cùng tìm hiểu ngay điều rất quan trọng này bạn nhé! Đọc bài này
Bạn có biết: Kỹ năng tiếng Anh quan trọng nhất để phát triển đầu tiên?

Bạn có biết: Kỹ năng tiếng Anh quan trọng nhất để phát triển đầu tiên?

Khi mới bắt đầu học tiếng Anh, trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đâu là kỹ năng bạn cần tập trung phát triển đầu tiên? Đó là kỹ năng nói hay kỹ năng viết? Sẽ là một bất ngờ cho bạn. Đọc ngay để biết một điều rất quan trọng này bạn nhé! Đọc bài này
Ra mắt Cẩm nang học tiếng Anh từ A đến Z

Ra mắt Cẩm nang học tiếng Anh từ A đến Z

Gia sư TOEIC vừa ra mắt cẩm nang học tiếng Anh từ A - Z, giúp bạn xác định cách học tiếng Anh hiệu quả cũng như với những hướng dẫn chi tiết để giúp bạn bắt đầu. Đọc bài này
3 cách giúp cải thiện độ chính xác khi luyện các phần của TOEIC

3 cách giúp cải thiện độ chính xác khi luyện các phần của TOEIC

Khi gặp khó khăn trong việc cải thiện độ chính xác khi làm một phần nào đó của TOEIC, bạn nên làm gì? Gia sư TOEIC chỉ cho bạn những cách hiệu quả để giúp bạn vượt qua giai đoạn gay go này! Đọc bài này
Nhận hỗ trợ giải đáp thắc mắc & tư vấn cách học ở Gia sư TOEIC ngày càng trở nên dễ dàng hơn

Nhận hỗ trợ giải đáp thắc mắc & tư vấn cách học ở Gia sư TOEIC ngày càng trở nên dễ dàng hơn

Để luyện thi TOEIC có tiến bộ nhanh, bạn cần được hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình học. Và ở Gia sư TOEIC, bạn sẽ không ngừng được hỗ trợ ngày càng tốt hơn. Với nút "Đặt câu hỏi" và "Tôi cần hỗ trợ", bạn sẽ nhận được hỗ trợ dù bạn đang ở đâu trong Web Gia sư TOEIC. Đọc bài này
Các mẹo để làm bài Part 6 dễ dàng hơn

Các mẹo để làm bài Part 6 dễ dàng hơn

Chúng ta có thể làm gì để làm bài Part 6 TOEIC một cách dễ dàng và chính xác hơn? Hãy cùng khám phá các mẹo làm tốt Part 6 TOEIC ngay trong bài viết này! Đọc bài này
Học Câu cầu khiến & Câu cảm thán trong tiếng Anh

Học Câu cầu khiến & Câu cảm thán trong tiếng Anh

Học Câu cầu khiến & Câu cảm thán trong tiếng Anh Đọc bài này
Tính năng mới: Đặt câu hỏi khi làm đề luyện tập

Tính năng mới: Đặt câu hỏi khi làm đề luyện tập

Tính năng mới: Đặt câu hỏi khi làm đề luyện tập Đọc bài này
Dùng phụ đề khi xem video: nên hay không?

Dùng phụ đề khi xem video: nên hay không?

Dùng phụ đề khi xem video: nên hay không? Đọc bài này
Học Câu trần thuật & Câu nghi vấn trong tiếng Anh

Học Câu trần thuật & Câu nghi vấn trong tiếng Anh

Học Câu trần thuật & Câu nghi vấn trong tiếng Anh Đọc bài này
Điểm TOEIC tương ứng với điểm IELTS & TOEFL ra sao?

Điểm TOEIC tương ứng với điểm IELTS & TOEFL ra sao?

Điểm TOEIC tương ứng với điểm IELTS & TOEFL ra sao? Đọc bài này
Giao tiếp tiếng Anh dễ dàng trong các tình huống cơ bản

Giao tiếp tiếng Anh dễ dàng trong các tình huống cơ bản

Học ngay cách giao tiếp tiếng Anh trong các tình huống cơ bản qua một số đoạn hội thoại mẫu! Đọc bài này
Những điều bạn cần học về danh từ trong tiếng Anh

Những điều bạn cần học về danh từ trong tiếng Anh

Những điều bạn cần học về danh từ trong tiếng Anh Đọc bài này
4 mẹo để làm bài Part 5 dễ dàng hơn

4 mẹo để làm bài Part 5 dễ dàng hơn

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 4 mẹo làm bài Part 5 để có thể vừa làm bài nhanh hơn vừa chọn đáp án đúng dễ dàng hơn nhé! Đọc bài này
Làm đề thi TOEIC cấu trúc MỚI đầy đủ 200 câu!

Làm đề thi TOEIC cấu trúc MỚI đầy đủ 200 câu!

Gia Sư Toeic xin giới thiệu đến bạn Đề Thi TOEIC đầy đủ 200 câu theo Cấu Trúc Mới, bao gồm sự tăng giảm số lượng câu hỏi của mỗi part và tất cả những loại câu hỏi mới trong các part, để bạn có thể trải nghiệm và làm quen! Đọc bài này
Tự luyện thi TOEIC: những trở ngại và cách giải quyết

Tự luyện thi TOEIC: những trở ngại và cách giải quyết

Tự luyện thi TOEIC: những trở ngại và cách giải quyết Đọc bài này
4 điều bạn cần biết về phát âm tiếng Anh

4 điều bạn cần biết về phát âm tiếng Anh

4 điều bạn cần biết về phát âm tiếng Anh để có thể tự tin phát âm chuẩn! Đọc bài này
Câu tường thuật trong tiếng Anh: dễ thôi mà!

Câu tường thuật trong tiếng Anh: dễ thôi mà!

Bài học về Câu Tường Thuật dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ tất tần tật về câu tường thuật trong tiếng Anh để có thể áp dụng ngay khi giao tiếp hằng ngày cũng như khi làm các bài kiểm tra! Đọc bài này
Học Đại Từ Nhân Xưng toàn tập!

Học Đại Từ Nhân Xưng toàn tập!

Trong tiếng Anh, có khá nhiều đại từ nhân xưng, và chúng cũng dễ nhầm lẫn với nhau. Có thể bạn thỉnh thoảng sẽ thắc mắc: Khi nào thì dùng "I", còn khi nào thì dùng "me". Cần dùng "my" hay "mine" mới đúng? Bài học về Đại Từ Nhân Xưng dưới đây sẽ giúp bạn trả lời được các câu hỏi này một cách rõ ràng nhất! Đọc bài này
Thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC từ 15/02/2019 !!

Thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC từ 15/02/2019 !!

Đề thi TOEIC sắp áp dụng cấu trúc mới kể từ ngày 15/02/2019. Vậy bạn cần chuẩn bị gì cho sự thay đổi này? Tìm hiểu ngay! Đọc bài này
Học mệnh đề quan hệ thật dễ dàng!

Học mệnh đề quan hệ thật dễ dàng!

Ôn lại cách sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh một cách dễ dàng với bài học cực kỳ chi tiết này! Đọc bài này
Luyện tập thêm về ngữ pháp với các bài tập bổ sung!

Luyện tập thêm về ngữ pháp với các bài tập bổ sung!

Luyện tập ngữ pháp với các bài tập bổ sung! Đọc bài này
Ôn lại các dạng so sánh trong tiếng Anh

Ôn lại các dạng so sánh trong tiếng Anh

Ôn lại các dạng so sánh trong tiếng Anh một cách dễ dàng với bài học cực chi tiết này! Đọc bài này
Cách làm bài thi TOEIC Part 4 hiệu quả

Cách làm bài thi TOEIC Part 4 hiệu quả

Chỉ cần học cấu trúc Part 4 TOEIC và các loại câu hỏi chính trong part này là bạn đã có thể làm bài thi TOEIC Part 4 một cách thật hiệu quả! Đọc bài này
Review Sách Hackers TOEIC

Review Sách Hackers TOEIC

Tiến bộ TOEIC cực nhanh với tài liệu HACKER TOEIC Đọc bài này
Câu bị động không khó như bạn nghĩ!

Câu bị động không khó như bạn nghĩ!

Câu bị động không khó như bạn nghĩ! Bài học này sẽ giúp bạn chuyển bất kỳ câu chủ động thành câu bị động một cách có hệ thống và không cần học vẹt công thức. Đọc bài này
Những thông tin hữu ích về kỳ thi TOEIC bạn cần biết

Những thông tin hữu ích về kỳ thi TOEIC bạn cần biết

Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi TOEIC, ngoài việc chăm chỉ học ngữ pháp TOEIC, từ vựng TOEIC và làm đề luyện tập, chúng ta cũng nên hiểu rõ về kỳ thi TOEIC. Sau đây là danh sách những thông tin hữu ích nhất về kỳ thi TOEIC mà bạn cần biết! Đọc bài này
Ôn lại 3 loại câu điều kiện trong tiếng Anh

Ôn lại 3 loại câu điều kiện trong tiếng Anh

Ôn lại 3 loại câu điều kiện trong tiếng Anh, đặc biệt là không cần học thuộc lòng câu thức! Đọc bài này
Làm thế nào để học ngữ pháp TOEIC hiệu quả?

Làm thế nào để học ngữ pháp TOEIC hiệu quả?

Làm thế nào để học ngữ pháp TOEIC hiệu quả? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn học viên của Gia Sư Toeic đã thắc mắc. Trong bài viết này, chúng mình sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể để giúp các bạn học ngữ pháp TOEIC có bài bản và hiệu quả nhất. Đọc bài này
Học cách phát âm đuôi s và đuôi ed thật dễ dàng!

Học cách phát âm đuôi s và đuôi ed thật dễ dàng!

Biết cách phát âm đuôi s và đuôi ed nhanh chóng thông qua các quy luật cực kỳ dễ nhớ! Từ bây giờ bạn không cần phải sợ khi phát âm đuôi s và đuôi ed nữa! Đọc bài này
Lấy lại nền tảng về giới từ trong tiếng Anh

Lấy lại nền tảng về giới từ trong tiếng Anh

Giới từ trong tiếng Anh: tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà dễ! Đừng để mất điểm Part 2 và Part 5 chỉ vì không rành về giới từ. Hãy cùng củng cố lại toàn bộ kiến thức về giới từ trong bài học này nhé! Đọc bài này
Review Sách Longman TOEIC Intermediate Course

Review Sách Longman TOEIC Intermediate Course

Muốn nâng trình độ TOEIC từ trung cấp lên nâng cấp thì nên học sách TOEIC nào và tài liệu TOEIC gì? Hãy cùng tìm hiểu về Sách Longman TOEIC Intermediate Course để xem bạn có thể học được gì từ quyển sách thú vị này nhé! Đọc bài này
5 chủ điểm ngữ pháp HOT nhất trong tuần qua

5 chủ điểm ngữ pháp HOT nhất trong tuần qua

Tổng hợp 5 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh được nhiều bạn học nhất tại Ngữ Pháp PRO! Đọc bài này
[MỚI] Ra mắt chương trình học Ngữ Pháp PRO!

[MỚI] Ra mắt chương trình học Ngữ Pháp PRO!

Chương trình học Ngữ Pháp PRO với lộ trình học rõ ràng từ căn bản đến nâng cao, sẽ là giải pháp hiệu quả nhất để giúp bạn lấy lại nền tảng ngữ pháp của mình và tự tin học tiếng Anh lên cao hơn. Đọc bài này
Review bộ sách ABC TOEIC

Review bộ sách ABC TOEIC

Mới bắt đầu luyện thi TOEIC thì nên học theo sách nào? Hãy cùng tìm hiểu về bộ sách ABC TOEIC để xem bạn có thể học được gì từ quyển sách thú vị này nhé! Đọc bài này
[MỚI] Tùy chỉnh tốc độ nghe trong chế độ học các phần Listening TOEIC

[MỚI] Tùy chỉnh tốc độ nghe trong chế độ học các phần Listening TOEIC

Gia Sư Toeic đã bổ sung thêm tính năng cho bạn tự do tùy chỉnh tốc độ nghe trong chế độ học các phần Listening (Part 1, Part 2, Part 3, Part 4) để bạn có thể luyện tập Listening theo tốc độ mong muốn của mình. Đọc bài này
Vừa học vừa hành với sách Very Easy TOEIC

Vừa học vừa hành với sách Very Easy TOEIC

Mới bắt đầu luyện thi TOEIC thì nên học theo sách nào? Hãy cùng tìm hiểu về sách Very Easy TOEIC để xem bạn có thể học được gì từ quyển sách thú vị này nhé! Đọc bài này
[MỚI] Vừa luyện Part 5, vừa giỏi ngữ pháp!

[MỚI] Vừa luyện Part 5, vừa giỏi ngữ pháp!

Vừa luyện Part 5, vừa giỏi ngữ pháp: Ở phần giải thích cách chọn đáp án, bạn sẽ thấy Gia Sư Toeic ghi chú các chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong câu mà bạn nên học Đọc bài này
Thử sức với các câu hỏi của đề thi TOEIC kiểu mới

Thử sức với các câu hỏi của đề thi TOEIC kiểu mới

Gia Sư Toeic đã tích cực chuẩn bị các câu hỏi loại mới trong đề thi TOEIC kiểu mới để bạn có thể làm quen trước để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi đi thi thật. Đọc bài này
Review bộ đề thi ECONOMY TOEIC 1, 2, 3, 4, 5

Review bộ đề thi ECONOMY TOEIC 1, 2, 3, 4, 5

Bộ đề thi ECONOMY là bộ đề được nhiều người luyện thi TOEIC khuyến khích những bạn muốn làm đề thi thử. Vậy bộ đề này có gì hay? Hãy tìm hiểu nhé! Đọc bài này
[MỚI] Tài khoản Luyện Thi PRO trên Gia Sư Toeic

[MỚI] Tài khoản Luyện Thi PRO trên Gia Sư Toeic

Gia Sư Toeic xin giới thiệu với bạn một loại tài khoản mới để học tại Gia Sư Toeic: Tài Khoản Luyện Thi Pro​, với nhiều lợi ích vượt trội giúp bạn luyện thi TOEIC hiệu quả hơn. Đọc bài này
Bạn đã biết về đề thi TOEIC mới chưa?

Bạn đã biết về đề thi TOEIC mới chưa?

Đề thi TOEIC kiểu mới năm 2018 sắp đổ bộ rồi! Hãy cùng Gia Sư Toeic lên dây cót để chuẩn bị chinh phục đề thi kiểu mới một cách thật tự tin nhé! Đọc bài này
Đề Thi TOEIC Kiểu Mới 2018 Chuẩn Bị Đổ Bộ!

Đề Thi TOEIC Kiểu Mới 2018 Chuẩn Bị Đổ Bộ!

Đề thi TOEIC kiểu mới năm 2018 sắp đổ bộ rồi! Hãy cùng Gia Sư Toeic lên dây cót để chuẩn bị chinh phục đề thi kiểu mới một cách thật tự tin nhé! Đọc bài này
Khởi động năm Tuất, bứt phá Phần Nghe TOEIC

Khởi động năm Tuất, bứt phá Phần Nghe TOEIC

Năm mới đã đến rồi, bạn đã có kế hoạch luyện thi để đạt điểm cao trong kỳ thi TOEIC chưa? Nếu chưa, sao bạn không bắt đầu với việc cải thiện khả năng nghe của mình nào! Tham gia khóa học đặc biệt chuyên sâu để Giải Đề và Luyện Nghe TOEIC với Gia Sư Toeic nhé! Đọc bài này
Chúc mừng năm mới Tết Mậu Tuất 2018

Chúc mừng năm mới Tết Mậu Tuất 2018

Gia Sư Toeic xin được chúc mừng năm mới Tết Mậu Tuất 2018 đến tất cả các bạn học viên. Đọc bài này
Tổng kết năm 2017 với Gia Sư Toeic

Tổng kết năm 2017 với Gia Sư Toeic

Cùng Gia Sư Toeic điểm qua những chuyển biến mới mẻ tại Gia Sư Toeic trong năm 2017 vừa qua nhé! Đọc bài này
Cách làm bài thi TOEIC Part 3 thật hiệu quả

Cách làm bài thi TOEIC Part 3 thật hiệu quả

Chỉ cần học cấu trúc Part 3 và các loại câu hỏi chính trong part này là bạn đã có thể làm bài thi TOEIC Part 3 một cách thật hiệu quả! Đọc bài này
Review sách Starter TOEIC đầy đủ nhất

Review sách Starter TOEIC đầy đủ nhất

Sách Starter TOEIC là quyển sách được nhiều người có kinh nghiệm với TOEIC khuyến khích những bạn mới bắt đầu nên học. Vậy sách có những kiến thức gì giá trị cho người mới bắt đầu? Hãy tìm hiểu nhé! Đọc bài này
[MỚI] Ưu đãi khi học TOEIC theo nhóm & ưu đãi cho sinh viên luyện thi TOEIC

[MỚI] Ưu đãi khi học TOEIC theo nhóm & ưu đãi cho sinh viên luyện thi TOEIC

Chính sách mua theo nhóm và chính sách ưu đãi cho sinh viên cực kỳ hấp dẫn để giúp bạn dễ dàng luyện thi TOEIC hơn. Đọc bài này
Thì hiện tại tiếp diễn : Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Thì hiện tại tiếp diễn : Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Thì hiện tại tiếp diễn là một thì động từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Anh và đặc biệt là bài thi TOEIC. Cùng Gia Sư Toeic ôn lại những kiến thức cơ bản và học những kiến thức nâng cao hơn về thi hiện tại tiếp diễn để làm tốt bài thi TOEIC nhé! Đọc bài này
Làm bài TOEIC Part 4 chính xác hơn với các mẹo này

Làm bài TOEIC Part 4 chính xác hơn với các mẹo này

Đến Part 4 là nhiều thí sinh đã quá mệt mỏi vì đã trải qua 3 phần thi Listening cam go trước đó. Không có cách nào làm tốt Part 4 trong tình trạng mệt mỏi tốt hơn là học các mẹo làm bài sau đây! Đọc bài này
Phương pháp làm bài thi thử TOEIC để đạt được hiệu quả cao nhất

Phương pháp làm bài thi thử TOEIC để đạt được hiệu quả cao nhất

Trong quá trình luyện thi TOEIC, chắc hẳn bạn rất muốn làm đề thi thử TOEIC để "cọ xát", làm quen với cấu trúc đề thi, cũng như đánh giá khả năng hiện tại của mình. Nhưng làm bài thi thử như thế nào thì mới đạt "làm quen" được, như thế nào thì mới "đánh giá" được, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này nhé! Đọc bài này
4 mẹo để làm tốt TOEIC Part 3

4 mẹo để làm tốt TOEIC Part 3

Part 3 (Đoạn hội thoại) là một phần thi Listening khá "khó nhằn" vì đoạn audio khá dài, và còn có 2 người nam nữ cùng nói chuyện nữa. Vậy làm sao để làm phần này vừa nhanh vừa chính xác? Hãy cùng tìm hiểu 4 mẹo thi TOEIC Part 3 trong bài viết này nhé! Đọc bài này
Thì hiện tại hoàn thành từ A-Z

Thì hiện tại hoàn thành từ A-Z

Thì hiện tại hoàn thành là một trong 12 thì động từ của tiếng Anh gây khó khăn cho nhiều người học tiếng Anh. Hiểu được nỗi khổ này của bạn, Gia Sư Toeic xin chia sẻ từ A đến Z tất cả những gì bạn cần biết về thi hiện tại hoàn thành để bạn không còn phải lâm vào cảnh bế tắc nữa. Đọc bài này
Học 4 dạng câu hỏi trong TOEIC Part 2 để làm đâu trúng đó

Học 4 dạng câu hỏi trong TOEIC Part 2 để làm đâu trúng đó

Cùng học cách làm bài Part 2 (Hỏi & Đáp) của đề thi TOEIC với Gia Sư Toeic bằng cách học về 4 loại câu hỏi được cho ra trong bài thi và cách hiệu quả nhất để "xử lý" chúng. Đọc bài này
Cách luyện nghe hiệu quả nhất cho Part 1 bài thi TOEIC

Cách luyện nghe hiệu quả nhất cho Part 1 bài thi TOEIC

Cùng học cách làm bài Part 1 (Mô Tả Hình Ảnh) của bài thi TOEIC với Gia Sư Toeic bằng cách học về các loại hình ảnh có thể được cho ra trong bài thi và cách hiệu quả nhất để "đối phó" với chúng. Đọc bài này
6 mẹo để làm Part 2 TOEIC vừa nhanh vừa chính xác

6 mẹo để làm Part 2 TOEIC vừa nhanh vừa chính xác

Part 2 - Hỏi Đáp là một phần thi đơn giản nhưng tương đối khó. Vậy làm sao để làm phần này vừa nhanh vừa chính xác? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé! Đọc bài này
Khuyến mãi lớn chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Khuyến mãi lớn chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Để chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tri ân đến các bạn đã học cùng Gia Sư Toeic, chúng mình xin mang đến chương trình khuyến mãi giảm 20% khi đăng ký mới hoặc gia hạn tài khoản học tại Gia Sư Toeic! Đọc bài này
Làm thế nào để học 600 từ vựng TOEIC cho hiệu quả?

Làm thế nào để học 600 từ vựng TOEIC cho hiệu quả?

600 là một con số khá "khủng" với nhiều người, nhưng nếu bạn làm theo cách học sau đây thì chẳng mấy chốc bạn sẽ nhớ được những từ vựng này mà thôi! Đọc bài này
4 quy tắc nối âm trong tiếng Anh không thể không biết

4 quy tắc nối âm trong tiếng Anh không thể không biết

Cùng học 4 quy tắc nối âm phổ biến nhất trong tiếng Anh để có thể nghe và nói siêu hơn nhé! Đọc bài này
5 lợi ích vượt trội của Luyện Thi TOEIC online so với offline

5 lợi ích vượt trội của Luyện Thi TOEIC online so với offline

Luyện thi TOEIC online có ưu điểm gì hơn so với offline mà khiến nhiều người đổ xô học như vậy? Cùng Gia Sư Toeic tìm hiểu nhé! Đọc bài này
6 mẹo đơn giản để làm bài thi TOEIC đạt điểm cao

6 mẹo đơn giản để làm bài thi TOEIC đạt điểm cao

6 mẹo đơn giản nhưng không phải ai cũng biết để làm bài thi TOEIC đạt điểm cao Đọc bài này
Lên kế hoạch luyện thi TOEIC

Lên kế hoạch luyện thi TOEIC

Hãy lên kế hoạch học tập TOEIC ngay từ những ngày đầu để việc học được trơn tru và đạt được kết quả tốt bạn nhé. Đọc bài này
Để stress không còn là nỗi lo

Để stress không còn là nỗi lo

Gia sư TOEIC xin bày các bạn một số cách để giảm stress trong quá trình luyện thi TOEIC. Đọc bài này
Luyện thi TOEIC cấp tốc với Gia Sư Toeic

Luyện thi TOEIC cấp tốc với Gia Sư Toeic

Luyện thi TOEIC cấp tốc - Khóa học TOEIC dành cho người cần thi TOEIC gấp và người bận rộn, giúp đạt điểm TOEIC cao như ý trong thời gian ngắn nhất Đọc bài này
Sức mạnh không tưởng của TOEIC

Sức mạnh không tưởng của TOEIC

Lợi ích của chứng chỉ TOEIC là gì các bạn đã biết hết chưa? Đọc bài này
Cách nâng điểm bài thi TOEIC hiệu quả

Cách nâng điểm bài thi TOEIC hiệu quả

Miệt mài luyện thi TOEIC nhưng bạn đã biết cách để kéo điểm thi cao nhất có thể chưa nào? Đọc bài này
Học luyện thi TOEIC part 5

Học luyện thi TOEIC part 5

Bạn đã biết cách luyện thi TOEIC part 5 đúng và hiệu quả chưa? Đọc bài này
Làm gì trước ngày thi TOEIC?

Làm gì trước ngày thi TOEIC?

Những việc nên và không nên làm trước ngày thi TOEIC Đọc bài này
Học cách phát âm tiếng Anh chuẩn để tự tin giao tiếp

Học cách phát âm tiếng Anh chuẩn để tự tin giao tiếp

Tự tin giao tiếp với phát âm tiếng Anh chuẩn Đọc bài này
Công cụ học tiếng Anh hiệu quả mà đơn giản

Công cụ học tiếng Anh hiệu quả mà đơn giản

Gia Sư Toeic chia sẻ một số công cụ học tiếng Anh vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ! Đọc bài này
Đọc hiểu tin tuyển dụng cực kỳ dễ dàng

Đọc hiểu tin tuyển dụng cực kỳ dễ dàng

Đọc hiểu tin tuyển dụng bằng tiếng Anh như thế nào? Đọc bài này
Giải mã cấu trúc câu tiếng Anh + Xem phụ đề trên Youtube

Giải mã cấu trúc câu tiếng Anh + Xem phụ đề trên Youtube

Viết một câu hoàn chỉnh trong tiếng Anh chưa bao giờ là việc dễ dàng. Hãy cùng Gia sư Toeic "mổ xẻ" những thành phần của câu và luyện tập để việc viết một câu không còn là nỗi lo lắng cho các bạn nữa nhé. Đọc bài này
Từ vựng tiếng Anh ư - chuyện nhỏ!

Từ vựng tiếng Anh ư - chuyện nhỏ!

Hãy cùng Gia Sư TOEIC điểm qua một số phương pháp học từ vựng tiếng Anh bạn nhé. Đọc bài này
Trang bị từ vựng để tìm việc làm

Trang bị từ vựng để tìm việc làm

Bài viết trang bị cho bạn các từ vựng bạn sẽ gặp phải trong quá trình tìm việc: từ lúc đọc tin tuyển dụng đến lúc phỏng vấn! Đọc bài này
8 lỗi thường mắc phải khi học tiếng Anh

8 lỗi thường mắc phải khi học tiếng Anh

Thành thạo các lỗi thường gặp trong tiếng Anh để có thể học tốt môn ngoại ngữ này. Đọc bài này
Tuần Hội thảo trực tuyến "Tiếng Anh giao tiếp & Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả"

Tuần Hội thảo trực tuyến "Tiếng Anh giao tiếp & Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả"

Tuần Hội thảo trực tuyến "Tiếng Anh giao tiếp & Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả" đã diễn ra thật sôi động từ ngày 11/04 đến ngày 14/04, với nhiều vấn đề về việc học tiếng Anh được bàn luận. Nếu như bạn đã bỏ lỡ các buổi hội thảo thì hãy xem lại trong bài viết này nhé! Đọc bài này
Bí kíp tự luyện tiếng Anh theo người nước ngoài

Bí kíp tự luyện tiếng Anh theo người nước ngoài

Bí kíp luyện tiếng Anh theo người nước ngoài Đọc bài này
Trở thành "trùm" của thì hiện tại đơn

Trở thành "trùm" của thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn vừa đơn giản về phức tạp. Chúng ta sẽ lần lượt giải quyết 4 câu hỏi lớn liên quan đến thì hiện tại đơn. Đọc bài này
Bí kíp luyện tiếng Anh từ giáo viên nước ngoài

Bí kíp luyện tiếng Anh từ giáo viên nước ngoài

Còn gì tốt hơn lời khuyên trong việc học tiếng Anh từ giáo viên bản ngữ đúng không nào? Cùng tìm hiểu 50 lời khuyên - hay nói cách khác là 50 bí quyết - học tiếng Anh từ giáo viên bản ngữ nhé! Đọc bài này
Học nghe tiếng Anh thôi mà... dễ ợt!!!

Học nghe tiếng Anh thôi mà... dễ ợt!!!

Việc nghe tiếng Anh có vẻ khó khăn đúng không nào? Gia sư Toeic xin tổng hợp một số kênh học nghe tiếng Anh để giúp bạn làm quen dần với việc nghe và nâng cao trình độ nghe của mình. Đọc bài này
Tự khuyến khích bản thân học tiếng Anh

Tự khuyến khích bản thân học tiếng Anh

Khi mới bắt tay học tiếng Anh thì có khí thế lắm, nhưng khó khăn đôi lúc cũng làm bạn chùn bước. Bài viết này sẽ chỉ ra cho bạn những cách để tạo động lực cho bản thân để vượt qua những thử thách trong tiếng Anh! Đọc bài này
Tiếng Anh có thật khó như bạn nghĩ không?

Tiếng Anh có thật khó như bạn nghĩ không?

Chắc hẳn đã có người hỏi bạn "Tiếng Anh có thật sự khó không?" và bạn vẫn chưa tự tin để đưa ra câu trả lời hoặc bạn luôn cho rằng Tiếng Anh quá khó. Bài viết này Gia Sư Toeic sẽ chia sẻ cho bạn những điểm đặc biệt, thú vị của Tiếng Anh và đọc xong bài này bạn sẽ có nhiều động lực hơn để học Tiếng Anh, bạn sẽ không còn cảm thấy Tiếng Anh khó một chút nào nữa. Đọc bài này
Chia sẻ một số cách cải thiện kỹ năng Đọc và Viết

Chia sẻ một số cách cải thiện kỹ năng Đọc và Viết

Bạn đã từng lo lắng rất nhiều về kĩ năng Đọc và Viết tiếng Anh nhưng bạn không biết phải làm sao. Bài viết này Gia Sư Toeic sẽ chia sẻ cho bạn những tip nhỏ rất cần thiết để cải thiện kĩ năng Đọc và Viết tiếng Anh, các bạn cùng đọc và áp dụng mỗi ngày để hoàn thiện hai kĩ năng quan trọng này nhé. Đọc bài này
Chia sẻ một số cách cải thiện kỹ năng Nghe và Nói

Chia sẻ một số cách cải thiện kỹ năng Nghe và Nói

Bạn luôn muốn nói hay và hiểu ngay những gì người nước ngoài nói nhưng bạn không làm được vì không có kĩ năng Nghe và Nói tiếng Anh. Hãy cùng đọc bài viết này bạn sẽ biết được những cách để hoàn thiện kĩ năng Nghe, Nói giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh qua các hướng dẫn nhỏ nhỏ, rất chi tiết và hữu ích để cải thiện hai kĩ năng này bạn nhé. Đọc bài này
Cách chống triệu chứng "lầy" khi học và luyện thi TOEIC

Cách chống triệu chứng "lầy" khi học và luyện thi TOEIC

Gia sư Toeic đề xuất một số cách hữu hiệu để phòng chống sự trì hoãn trong quá trình học và luyện thi TOEIC. Đọc bài này
Những từ vựng quan trọng nhất khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Những từ vựng quan trọng nhất khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Điểm qua các từ vựng quan trọng khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh Đọc bài này
"Tết" vòng quanh thế giới

"Tết" vòng quanh thế giới

Cùng tìm hiểu về "Tết" và những phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới nhé! Đọc bài này
Bí quyết làm phần nghe hiệu quả (phần 2)

Bí quyết làm phần nghe hiệu quả (phần 2)

Các bí quyết làm phần nghe hiệu quả cho phần 2, phần 3 và phần 4 Đọc bài này
Khuyến mãi Giáng sinh và Năm mới!

Khuyến mãi Giáng sinh và Năm mới!

Giáng sinh vui vẻ & Chúc mừng năm mới 2017! Đọc bài này
Bí quyết làm phần nghe hiệu quả

Bí quyết làm phần nghe hiệu quả

Những cách giúp bạn luyện nghe TOEIC hiệu quả Đọc bài này
Những từ vựng dễ nhầm lẫn

Những từ vựng dễ nhầm lẫn

Phân biệt một số từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh Đọc bài này
Làm thế nào để có động lực học và luyện thi TOEIC?

Làm thế nào để có động lực học và luyện thi TOEIC?

Một số cách tạo và duy trì động lực học và luyện thi TOEIC hiệu quả! Đọc bài này
Kỹ năng làm bài thi TOEIC

Kỹ năng làm bài thi TOEIC

Để thi TOEIC đạt điểm như mong muốn, chúng ta cần chuẩn bị 2 loại kỹ năng chính: kỹ năng làm bài và kỹ năng tiếng Anh. Bài viết hôm nay sẽ nói về những kỹ năng làm bài thi TOEIC. Đọc bài này
Online Learning: 3 điểm có thể bạn chưa biết

Online Learning: 3 điểm có thể bạn chưa biết

Học online có những hình thức nào? Hiện nay việc học online đã phổ biến hay chưa? Và quan trọng nhất: học online có hiệu quả hay không? Đọc bài chia sẻ của Peter Hưng để có câu trả lời.  Đọc bài này
Từ đồng âm khác nghĩa và khác cách viết (Homophones)

Từ đồng âm khác nghĩa và khác cách viết (Homophones)

Hãy cùng tìm hiểu về những từ đồng âm khác nghĩa và khác cách viết trong tiếng Anh nhé! Đọc bài này
Từ trộn (Blends)

Từ trộn (Blends)

Từ trộn (blend) - một trong những cách tạo từ mới của tiếng Anh Đọc bài này
6 cách phát âm của -ough

6 cách phát âm của -ough

6 cách phát âm khác nhau của -ough trong tiếng Anh. Đọc bài này
Từ có nghĩa tương phản với chính nó (Auto-antonym)

Từ có nghĩa tương phản với chính nó (Auto-antonym)

Một số từ nhiều nghĩ có nghĩ tương phản với chính nó trong tiếng Anh. Đọc bài này
Chương trình Ngữ pháp Toeic NEW!!!

Chương trình Ngữ pháp Toeic NEW!!!

Chương trình học ngữ pháp trên Gia sư Toeic! Đọc bài này
Cách Làm 1 Câu Phần 5 Trong 30 Giây

Cách Làm 1 Câu Phần 5 Trong 30 Giây

Để không bị thiếu giờ làm bài Toeic, 1 lời khuyên thường gặp là bạn nên cố gắng làm mỗi câu trong 30 giây. Vậy làm thế nào để làm được điều đó? Đọc bài này
Học Toeic Có Lợi Gì?

Học Toeic Có Lợi Gì?

Những Lợi Ích Khi Học Toeic? Ngoài cái bằng chứng nhận quốc tế ra thì Toeic giúp được gì cho các bạn? Đọc bài này
Kinh Nghiệm Làm Bài Phần Nghe Toeic

Kinh Nghiệm Làm Bài Phần Nghe Toeic

Các bí quyết để làm tốt phần nghe trong bài Toeic. Đọc bài này
Bí Quyết Để Không Thiếu Thời Gian Khi Thi Toeic

Bí Quyết Để Không Thiếu Thời Gian Khi Thi Toeic

2 tiếng cho 200 câu hỏi, chưa tính đến thời gian đọc những đoạn văn dài ngoằn ở phần 7. Vậy làm thế nào để không bị thiếu thời gian làm bài khi đi thi thật? Đọc bài này
Nên Thi TOEIC Hay Thi IELTS / TOEFL?

Nên Thi TOEIC Hay Thi IELTS / TOEFL?

Nên thi Toeic hay thi luôn các kỳ thi "cao cấp" khác như Ielts hay Toefl? Tổng hợp thông tin từ Gia Sư Toeic từ 18 - 22 / 7 / 2016. Đọc bài này
Nên Thi Toeic Ở Đâu?

Nên Thi Toeic Ở Đâu?

Một số kinh nghiệm đi thi Toeic ở trung tâm IIG. Tổng hợp tin tức từ Gia Sư Toeic từ 11 - 15 / 7 / 2016 Đọc bài này
Bạn đã biết Cấu trúc Đề thi Toeic mới nhất 2016 chưa???

Bạn đã biết Cấu trúc Đề thi Toeic mới nhất 2016 chưa???

Tổng hợp một số tin và bài viết của Gia Sư Toeic trong tuần qua (4/7/2016 - 8/7/2016) Đọc bài này
Bạn có biết nguồn gốc của 4 thành ngữ tiếng Anh thông dụng dưới đây?

Bạn có biết nguồn gốc của 4 thành ngữ tiếng Anh thông dụng dưới đây?

Nguồn gốc một số thành ngữ trong tiếng Anh. Tại sao "Break a leg = Chúc may mắn"? Đọc bài này
Cẩn thận! Những cử chỉ sau có thể khiến bạn bị hiểu nhầm đấy!

Cẩn thận! Những cử chỉ sau có thể khiến bạn bị hiểu nhầm đấy!

Hãy cẩn thận! Những cử chỉ sau có thể khiến bạn bị hiểu nhầm khi "vu vi" ở nước ngoài đấy! Đọc bài này
Ở đâu thì 'Football' không phải là 'bóng đá'?

Ở đâu thì 'Football' không phải là 'bóng đá'?

Ở đâu thì "Football" không phải là "bóng đá"? hay Nguồn gốc của Football và Soccer. Đọc bài này
Làm thế nào để bắt chuyện với người Anh?

Làm thế nào để bắt chuyện với người Anh?

Làm thế nào để nói chuyện với người Anh một cách tự nhiên? Hãy bàn về...thời tiết. Đọc bài này
50 Sắc 'Green' trong tiếng Anh

50 Sắc 'Green' trong tiếng Anh

Thế giới xung quanh ta tràn ngập sắc màu. Nhưng chúng có ý nghĩa gì, hay cụ thể hơn là màu xanh lá, GREEN, khiến người ta nghĩ tới điều gì nào? Cùng Gia sư Toeic khám phá nhé! Đọc bài này
'Got the keys?' - Câu hỏi không theo cấu trúc

'Got the keys?' - Câu hỏi không theo cấu trúc

"Friends" là một bộ phim được nhiều bạn "recommend" nhất khi nói đến chủ đề học tiếng Anh "thật" qua phim ảnh. Vậy chúng ta học được gì từ phim này? Đọc bài này
Thư viện video học TOEIC tại Gia Sư TOEIC

Thư viện video học TOEIC tại Gia Sư TOEIC

Thư viện video học TOEIC tại Gia Sư TOEIC Đọc bài này
Làm bài Part 1 một cách tự tin với 6 mẹo cực hay

Làm bài Part 1 một cách tự tin với 6 mẹo cực hay

Hãy cùng tìm hiểu 6 mẹo "nhỏ mà có võ" để làm thật tốt Part 1 nhé! Đọc bài này
Tại sao người Anh, Mỹ lại nói "God bless you" khi người khác hắt-xì?

Tại sao người Anh, Mỹ lại nói "God bless you" khi người khác hắt-xì?

Tại sao người Anh, Mỹ lại nói "God bless you" khi người khác hắt-xì? Cập nhật thông tin từ Gia Sư Toeic trong tuần vừa qua. Đọc bài này
Kiến thức ngữ pháp bạn đã không được học ở trường : Cấu trúc câu tiếng Anh chi tiết

Kiến thức ngữ pháp bạn đã không được học ở trường : Cấu trúc câu tiếng Anh chi tiết

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản có một điểm cốt lõi cực kỳ quan trọng nhưng nhiều bạn lại không có cơ hội được học ở trường hay trong các tài liệu tiếng Anh bình thường, đó là cấu trúc câu. Hãy cùng Gia Sư Toeic tìm hiểu cặn kẽ và chi tiết mọi "ngóc ngách bí hiểm" của cấu trúc câu tiếng Anh để lấy lại căn bản ngữ pháp tiếng Anh nhé. Đọc bài này