Bạn có biết là để không bị thiếu thời gian làm bài, đặc biệt là phần Reading, bạn cần phải hoàn thành cả hai phần 5 và 6 trong 25 phút để 50 phút còn lại làm 48 câu phần 7.

Tính ra bạn chỉ có tầm 30 giây cho mỗi câu. Vậy làm thế nào để làm được điều này?

 

 

Điều trước tiên bạn cần biết là trừ câu hỏi về Từ vựng, bạn không cần phải đọc và hiểu nghĩa cả câu cùng 4 phương án mới chọn được đáp án đúng cho câu hỏi thuộc 2 phần 5 và 6.

Có 3 dạng câu hỏi trong 2 phần này: (1) Từ vựng, (2) Từ loại, (3) Ngữ pháp. Trong phần 5, mỗi loại có 11-13 câu hỏi về từ vựng TOEIC, 12-13 câu hỏi về từ loại và 14-16 câu hỏi về ngữ pháp TOEIC. Nghĩa là mỗi loại chiếm tầm 1/3 trong tổng số câu.

 

Với loại 1, Từ vựng

Bạn không còn cách nào khác là phải đọc và hiểu cả câu.

Dấu hiệu nhận biết câu hỏi dạng này: 4 câu sẽ có 4 đáp án cùng một loại từ (như cùng là danh từ, cùng là tính từ, cùng là trạng từ hoặc cùng là động từ).

 

Với loại 2, Từ loại

Bạn không cần phải đọc và dịch cả câu. Hãy nhìn những từ phía trước và phía sau chỗ cần điền để xác định là cần điền là từ loại nào, sau đó nhìn xuống 4 phương án để tìm được đáp án. Ví dụ:

Q1: We will _____ all of.........
A: replacement
B: replaced
C: replaceable
D: replace
⇒ Trước chỗ cần điền có động từ khiếm khuyết "will" → chọn động từ nguyên mẫu → chọn D (làm bài mất 20s)

Q2: If we think _____, we can.........
A: strategize
B: strategic
C: strategically
D: strategist
⇒ Trước chỗ cần điền có động từ thường "think", sau đó chuyển sang 1 mệnh đề khác → chọn trạng từ để bổ nghĩa cho động từ thường → chọn C (làm bài mất 20s)

Q3: .........to consider the _____ of the manufacturer.........
A: reputation
B: reputable
C: reputing
D: reputed
⇒ Trước chỗ cần điền có mạo từ "the", sau đó có "of" → vì sau mạo từ phải có danh từ mà "of" là giới từ → chỗ còn trống phải là danh từ → chọn A (làm bài mất 20s)

Dĩ nhiên là để làm được điều trên, bạn cần phải nắm rõ quy tắc bổ nghĩa của từ trong câu và vị trí cũng như chức năng của mỗi từ loại. Để biết được cách làm, cách bạn xem những bài viết về Từ loại trong mục Ngữ pháp của Tiếng Anh Mỗi Ngày nhé!

Dấu hiệu nhận biết câu hỏi dạng này là 4 phương án đều cùng một gia đình từ, chỉ khác ở hậu tố (-ion, -able, -ful, vv) hoặc đôi khi là tiền tố (mis-, il-, vv)

 

Với loại 3, Ngữ pháp

Phần Ngữ pháp cũng giống với phần Từ loại, là bạn không cần đọc và dịch hết cả câu. Điều đầu tiên cần xác định là bài đang muốn hỏi điểm ngữ pháp gì trong câu để từ đó chọn được đáp án nhanh nhất có thể. Ví dụ:

Q1: Two years ago, some of the athletes _____ school to pursue a professional career or the Olympics.
A: leave
B: left
C: will leave
D: have left
⇒ Nhìn 4 phương án thấy toàn bộ là về thì (tense) → nhìn lên câu hỏi để tìm dấu hiệu nhận biết thì trong → thấy có cụm "Two years ago" → dấu hiệu thì quá khứ đơn → chọn B (làm bài mất 25s)

Q2: Ms. Kim asks that the marketing team e-mail the final draft to _____ before 5 p.m.
A: her
B: she
C: hers
D: herself
⇒ Nhìn 4 phương án thấy toàn bộ là về đại từ (pronouns) → với cụm "email cái gì đó đến ai đó" thì chỗ "ai đó" phải là tân ngữ → chọn A (làm bài mất 25s)

 

Dĩ nhiên là để nhanh chóng nhận biết 1 câu hỏi thuộc dạng nào và làm nó nhanh, ta cũng cần phải trải qua một quá trình rèn luyện. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Chúc các bạn học tốt và thi tốt!

Để hiểu thêm về phần này, các bạn vào bài Phân tích phần 5 bài Toeic để đọc thêm nhé!

 

Bạn đã biết chưa!?

Số phần trăm đúng của bạn có thể bị giảm nếu bạn làm bài sai nhiều!

Số phần trăm thể hiện cho độ chính xác của bạn trong mỗi phần. Ví dụ như với phần 5: Từ loại, phần trăm đúng hiện tại của bạn là 60%, nghĩa là cứ 10 câu thì bạn làm đúng 6 câu.

Do đó mà số phần trăm có thể tăng hoặc giảm, tùy theo kết quả làm bài của bạn. Nếu tỉ lệ làm đúng của bạn giảm, ví dụ như từ 6/10 xuống 5/10 thì số phần trăm của bạn do đó sẽ giảm tương ứng.

Khi đó, thay vì cứ tiếp tục làm các bài luyện tập. Bạn nên xem lại những bài đã làm và ngồi phân tích xem lý do mình làm sai những câu đó là gì để rút kinh nghiệm cho những bài sau.

Còn trong trường hợp những phần làm sai là về Từ vựng hoặc Ngữ pháp tổng hợp, bạn nên vào hai mục này trên web để học thêm về từ vựng và ôn lại những điểm ngữ pháp đã quên.

 

Mỗi ngày một từ vựng Toeic:

9h sáng mỗi ngày trên Facebook của Tiếng Anh Mỗi Ngày

Các bạn nhìn hình có đoán được từ này là gì không?

I can't ______ what to choose.

Kích để đọc thêm

 

"Mẹo" làm bài phần 2, bạn đã biết chưa?

Làm thế nào để làm bài tốt phần này?

Kích để đọc thêm

 

Phrasal Verb thông dụng về chủ đề Động vật

Pig out = ???

Wolf down = ???

Từ vựng liên quan đến động vật gắn với tính chất gì của chúng?

Khám phá nào!

 

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này ^^

Nếu thích thì các bạn nhớ ấn LIKE hay SHARE để ủng hộ Tiếng Anh Mỗi Ngày nhé ^^

Bạn có thể bắt đầu ngay bằng cách tạo cho mình một Tài khoản học thử miễn phí:

Tạo tài khoản học thử miễn phí ⯈