Đang có khuyến mãi cho Tài khoản Luyện thi TOEIC *** Ngày cuối *** Xem chi tiết
 • Đã kiểm tra (0)
 • Đang học (0)
 • Chưa học (50)

Hôm nay bạn muốn học chủ đề nào?

Hướng dẫn cách học từ vựng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày
 • Conferences

  Conferences

 • Electronics

  Electronics

 • Pharmacy

  Pharmacy

Những chủ đề dưới đây dành riêng cho các bạn đã có
Tài khoản ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • Accounting

  Accounting

 • Airlines

  Airlines

 • Applying & Interviewing

  Applying & Interviewing

 • Banking

  Banking

 • Board Meetings & Committees

  Board Meetings & Committees

 • Business Planning

  Business Planning

 • Car Rentals

  Car Rentals

 • Computers

  Computers

 • Contracts

  Contracts

 • Cooking As A Career

  Cooking As A Career

 • Correspondence

  Correspondence

 • Dentists Office

  Dentists Office

 • Doctors Office

  Doctors Office

 • Eating Out

  Eating Out

 • Events

  Events

 • Financial Statements

  Financial Statements

 • General Travel

  General Travel

 • Health Insurance

  Health Insurance

 • Hiring & Training

  Hiring & Training

 • Hospitals

  Hospitals

 • Hotels

  Hotels

 • Inventory

  Inventory

 • Investments

  Investments

 • Invoices

  Invoices

 • Job Advertising & Recruiting

  Job Advertising & Recruiting

 • Marketing

  Marketing

 • Media

  Media

 • Movies

  Movies

 • Museums

  Museums

 • Music

  Music

 • Office Procedures

  Office Procedures

 • Office Technology

  Office Technology

 • Ordering Lunch

  Ordering Lunch

 • Ordering Supplies

  Ordering Supplies

 • Product Development

  Product Development

 • Promotions Pensions & Awards

  Promotions Pensions & Awards

 • Property & Departments

  Property & Departments

 • Quality Control

  Quality Control

 • Renting & Leasing

  Renting & Leasing

 • Salaries & Benefits

  Salaries & Benefits

 • Selecting A Restaurant

  Selecting A Restaurant

 • Shipping

  Shipping

 • Shopping

  Shopping

 • Taxes

  Taxes

 • Theater

  Theater

 • Trains

  Trains

 • Warranties

  Warranties

Ghi chú của bạn

efficiency (danh từ)

 • Nghe phát âm của từ efficiency
 • /ɪˈfɪʃnsi/
tính hiệu quả (không lãng phí tiền bạc hay thời gian)
Minh họa nghĩa của từ efficiency

Không có cách dùng từ

Từ này không có cấu trúc dùng đặc biệt

Kích để xem ví dụ cho từ này

Có 2 gia đình từ

Kích để xem
 • Kích vào cách dùng từ / gia đình từ để xem ví dụ
 • Nghe phát âm câu ví dụ của từ efficiency
 • Some people have questioned the efficiency of the software.
  Vài người đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả của phần mềm này.
Next

Đặt câu về từ này để luyện tập cách dùng từ trong câu!

Bạn có thắc mắc? Viết câu hỏi của bạn để được giải đáp

600 từ vựng TOEIC