Điểm ngữ pháp: Danh từ bổ nghĩa cho Danh từ

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Chọn câu đúng:
2. Cách diễn giải nào sai?
help contact