Điểm ngữ pháp: Động từ Khởi phát

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Học tiếng Anh PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Động từ nào sau đây là động từ khởi phát?
2. Động từ nào sau đây là động từ khởi phát?
3. Câu nào sau đây dùng động từ khởi phát đúng ngữ pháp?
4. Câu nào sau đây dùng động từ khởi phát sai?
5. Câu nào sau đây sai?
help contact