Điểm ngữ pháp: To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Vị trí của động từ dạng "To + Verb"
2. Động từ "To + Verb" không thể thực hiện chức năng nào?
3. Động từ nào có sự khác biệt về nghĩa giữa việc dùng "V-ing" và "To + Verb"?
4. Động từ nào không có sự khác biệt lớn về nghĩa giữa việc dùng "V-ing" và "To + Verb"?
help contact