1. Tính từ có dạng động từ V-ing hoặc V-ed/V3

Động từ dạng V-ing và V-ed/V3 cũng có thể được sử dụng như một tính từ. Vì vậy, chúng có thể đứng ở tất cả các vị trí trong câu của một tính từ:

 • Nằm trong cụm danh từ, bổ nghĩa cho danh từ:

  • falling leaves = lá rơi

  • broken window = cửa sổ bị vỡ

 • Đứng sau "to be" hoặc các động từ liên kết:

  • Her English is amazing. = Tiếng Anh của cô ấy đáng kinh ngạc.

  • He became interested in collecting stamps. = Anh ấy trở nên hứng thú với việc sưu tập tem.

 • Tính từ đứng sau và bổ nghĩa cho đại từ bất định:

  • He told her something surprising about himself. = Anh ấy nói cho cô ấy nghe một điều gì đó gây ngạc nhiên về bản thân.

 • Các cấu trúc đặc biệt:

  • She finds the book boring. = Cô ấy thấy quyển sách chán phèo.

broken window

broken window

 

2. Sự khác biệt của tính từ V-ing và V-ed/V3

Bắt nguồn từ cùng một động từ nhưng V-ing và V-ed/V3 có nghĩa khác nhau:

 • V-ing: tính từ mang nghĩa chủ động, nghĩa là chủ ngữ thực hiện Verb
 • V-ed: tính từ mang nghĩa bị động, nghĩa là chủ ngữ BỊ một thứ khác thực hiện Verb

Ví dụ:

 • I was interested in the lesson. → Tôi bị bài học làm cho thấy hứng thú. → Tôi cảm thấy hứng thú với bài học.
 • The lesson is interesting. → Bài học gây hứng thú (cho người khác). →Bài học này thú vị.

 

Chính vì V-ed dùng như một tính từ mang nghĩa bị động, nên chúng ta không thể dùng dạng V-ed của các nội động từ (những động từ mà chủ ngữ thực hiện, nhưng chủ ngữ không thể bị thực hiện) như là một tính từ để miêu tả chủ ngữ hay danh từ được.

Ta cùng xem ví dụ cho dễ hiểu nhé:

 • The [walk] man was wearing a red shirt.

Động từ walk (đi bộ) là một nội động từ. Vậy để bổ nghĩa cho danh từ man, ta nên dùng dạng V-ing hay V-ed?

→ The walking man was wearing a red shirt. = Người đàn ông đi bộ mặc một cái áo đỏ. → câu này đúng

→ The walked man was wearing a red shirt. = Người đàn ông bị đi bộ mặc một cái áo đỏ. → câu này ý nghĩa kỳ cục, không thể nào "bị đi bộ" được.

Vì vậy, với những nội động từ như walk thì chúng ta không sử dụng dạng V-ed để làm tính từ nhé!