Đang có khuyến mãi cho Tài khoản Luyện thi TOEIC *** Ngày cuối *** Xem chi tiết

Chiến lược làm các phần của đề thi TOEIC

Series này sẽ đi sâu phân tích từng phần thi của bài Toeic nhằm giúp các bạn có chiến lược ôn thi hiệu quả

Phân tích Phần 1 Listening của đề Toeic

Phân tích Phần 1 Listening của đề Toeic

Bài viết này sẽ đi sâu phân tích Phần 1 - Mô tả hình ảnh thuộc bài Listening của đề Toeic để từ đó có chiến lược học và luyện phù hợp. Đọc bài này
Phân tích Phần 2 Listening của đề Toeic

Phân tích Phần 2 Listening của đề Toeic

Bài viết này sẽ đi sâu phân tích Phần 2 - Hỏi đáp thuộc bài Listening của đề Toeic để từ đó có chiến lược học và luyện phù hợp. Đọc bài này
Phân tích Phần 3 Listening của đề Toeic

Phân tích Phần 3 Listening của đề Toeic

Bài viết này sẽ đi sâu phân tích Phần 3 - Cuộc đối thoại thuộc bài Listening của đề Toeic để từ đó có chiến lược học và luyện phù hợp.   Đọc bài này
Phân tích Phần 4 Listening của đề Toeic

Phân tích Phần 4 Listening của đề Toeic

Bài viết này sẽ đi sâu phân tích Phần 4 - Bài nói chuyện ngắn thuộc bài Listening của đề Toeic để từ đó có chiến lược học và luyện phù hợp.   Đọc bài này
Chiến lược làm bài Phần 5 Reading của đề TOEIC

Chiến lược làm bài Phần 5 Reading của đề TOEIC

Phần 5 gồm 30 câu và có 3 loại bài tập khác nhau. Bài viết này sẽ đi phân tích phần 5 Reading của đề Toeic để giúp các bạn có chiến lược ôn luyện phù hợp và hiệu quả. Đọc bài này
Chiến lược làm bài Phần 6 Reading của đề Toeic

Chiến lược làm bài Phần 6 Reading của đề Toeic

Phân tích phần 6 của bài Toeic và tổng hợp chiến lược làm bài phần này hiệu quả. Đọc bài này
Chiến lược làm bài Phần 7 Reading của đề TOEIC

Chiến lược làm bài Phần 7 Reading của đề TOEIC

Bài viết đi sâu phân tích chiến lược làm bài tối ưu cho phần 7 qua từng dạng câu hỏi có trong phần này và áp dụng kỹ năng Scan và Skim như thế nào cho phù hợp. Đọc bài này