• Câu hỏi: Phân tích cấu trúc câu

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 04/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Bạn phân tích cấu trúc câu này giúp mình nhé. Tks

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu này thiên về văn nói nhiều hơn những bài tập khác. Trước tiên mình có "There goes the front door bell" là một câu đảo ngữ của "There the door bell goes" (chuông cửa trước reo kìa).

  Còn câu quan trọng "I might have guessed" thì chỉ có thể dùng duy nhất động từ "guessed" thôi. Câu này được dùng khi ta muốn nói rằng ta đã biết trước hoặc đã có thể đoán được một việc gì đó. Thông thường câu này chỉ dùng trong văn nói, nên bạn chỉ cần nhớ rằng ta luôn dùng "guessed" cho câu này nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này