• Câu hỏi: Tại sao không chọn C mà chọn A vậy ?...

  Bảo
  Được hỏi bởi Bảo, vào ngày 05/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao không chọn C mà chọn A vậy ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong Tiếng Anh, khi bạn trả lời một câu hỏi theo dạng "Yes/No, ...", thì phần sau dấu phẩy BẮT BUỘC phải cùng ý với phần trước nó. Nếu phía trước bạn trả lời "yes" thì câu sau đó phải là một câu tích cực và không được có "not", và ngược lại nếu bạn trả lời "no" thì sau đó vẫn phải là một ý tiêu cực.

  Vậy nên "Yes, I haven't" và "No, I have" là các đáp án hoàn toàn sai nha, chỉ có thể chọn đáp án A thôi.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời