• Câu hỏi: Sau mạo từ "an" cần 1 danh từ đếm được sao k chọn C mà chọn A là danh từ không đếm được vậy ạ!!...

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 09/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sau mạo từ "an" cần 1 danh từ đếm được sao k chọn C mà chọn A là danh từ không đếm được vậy ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Là vì "expanse" đã có nghĩa là một khu vực rộng lớn rồi, thì đưa vào câu sẽ làm cụm "into a large location" không có nghĩa.

  "Expansion" vừa có thể là một danh từ không đếm được nghĩa là "sự mở rộng", vừa có thể là một danh từ đếm được có nghĩa là "sự/kế hoạch mở rộng", thường sẽ có giới từ "to/into" theo sau. Ở đây ta dùng nghĩa đếm được của nó, ghép vào câu có nghĩa là "(kế hoạch) mở rộng sang một địa điểm lớn hơn" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này