• Câu hỏi: Be responsible for N/V-ing

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 07/10/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc dc k ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cấu trúc chỉ có "be + responsible + for + N/V-ing" thôi, không có gì phức tạp hơn nữa nha. Ta dùng danh từ hay V-ing ở cuối cấu trúc đều được, và nghĩa hoàn chỉnh là "chịu trách nhiệm cho việc gì đó".

  Điều duy nhất cần chú ý là "be" trong cấu trúc, thay đổi theo thì và chủ ngữ của câu. VD:
  "He is responsible for making sure the machine works." [Hiện tại đơn số ít]
  "We have been responsible for the presentation." [Hiện tại hoàn thành số nhiều]

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này