• Câu hỏi: The other vs Another

  Nguyễn Trần Gia Bảo

  Được hỏi bởi Nguyễn Trần Gia Bảo, vào ngày 10/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho em hỏi là trong câu này, nếu không có " the other" ta dùng " another". Nếu có "the other" thì ta ưu tiên chọn " the other", có đúng không ạ? Do em thấy " another" cũng là so sánh người khác(người còn lại)

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bản chất cả "the other" và "another" đều đúng ngữ pháp nên việc bạn chọn cụm nào còn tùy vào nghĩa bạn đang muốn nói đến.

  Do đầu câu đã xác định chính xác là có 2 người, nhưng 1 người không muốn làm việc ở nước ngoài nên người kia/còn lại được chọn, vậy thì ta chọn "the other". Ý câu ở đây là dù có bao nhiêu người (ứng viên) thì cũng sẽ vẫn chỉ có 1 người được chọn.

  Tuy nhiên, giả sử câu trên muốn ám chỉ rằng cả 2 người này đều sẽ được chọn, nhưng do 1 người không muốn làm việc ở nước ngoài nên một người khác phải vào thay thế. Vậy thì ta mới chọn "another", tức là ta đang chọn 1 người nào đó ngoài 2 người đã được nhắc đến, không quan trọng người thứ ba này là ai cả.

  Đây chỉ là trường hợp giả sử về nghĩa cho bạn hiểu sự khác biệt giữa 2 cụm này. Do câu trên đã nói rõ là có 2 người rồi, nên mình dùng "the other" trong trường hợp này là chính xác nhất.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO