• Câu hỏi: Tại sao không dùng giới từ "on" trong trường hợp này?

  Màu xanh lá
  Được hỏi bởi Màu xanh lá, vào ngày 29/07/2019
 • Chào Ad,
  Như tựa đề, Ad làm ơn giải thích giúp mình tại vị trí sau động từ chia thì sao không sử dụng giới từ "on":
  "The registration deadline is November 4"

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì bản thân từ "deadline" đã có nghĩa là "ngày hết hạn, hạn chót" rồi. Ta chỉ dùng giới từ "on" khi muốn nói một việc gì đó xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng do ở đây nó đã có nghĩa là ngày rồi thì mình chỉ cần ghi sau đó ngày đó là ngày nào thôi.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời