• Câu hỏi: Quá khứ đơn

  Nguyen Hien

  Được hỏi bởi Nguyen Hien, vào ngày 05/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho mình hỏi lại sao lại dung tell?
  vì mệnh đề phía sau đang ở thì quá khứ nên mình nghĩ phải là told.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn nhớ rằng ở thì quá khứ đơn phủ định, sau trợ động từ "did not" luôn là động từ nguyên mẫu nha! Trước chỗ trống đã có "didn't", là viết tắt của "did not", nên đáp án phải là "tell" nguyên mẫu.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO