• Câu hỏi: Sau "to be" là danh từ hay tính từ

  Trà Mi
  Được hỏi bởi Trà Mi, vào ngày 07/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho mk hỏi sau to be khi nào dùng tính từ, khi nào dùng danh từ ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Việc này tất nhiên là phụ thuộc vào ý câu ta đang muốn nói nha. Ta dùng danh từ khi muốn nói bản thân chủ ngữ là một cái gì đó, còn dùng tính từ khi muốn nói chủ ngữ là như thế nào đó.

  Ở đây nếu dùng đáp án C "profit", là một danh từ, nghĩa câu sẽ thành "các nhà sản xuất trò chơi máy tính là lợi ích/lợi nhuận", là không hợp nghĩa. Ta dùng tính từ "profitable" để nói rằng các nhà sản xuất này có lợi (ngay cả trong những...).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này