• Câu hỏi: "Information" đếm được hay không?

  Quý An
  Được hỏi bởi Quý An, vào ngày 24/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Đáp án D dịch sẽ là: "Bản thông tin chi tiết hơn về ..." có nghĩa cũng hợp lý chứ ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì "information" là một danh từ không đếm được, mà trước đó có mạo từ "a", nên đáp án D chắc chắn là sai.

  Ngoài ra, theo phần dịch của bạn có thêm từ "bản", thì trong Tiếng Anh cũng phải có một từ tương tự mới đúng được, ví dụ như "board/table". Vậy nghĩa là phải là "a more detailed information board/table" mới đúng ngữ pháp nha, với danh từ "information" bổ nghĩa cho danh từ "board/table".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này