• Câu hỏi: Từ khóa chính trong bài nghe

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 25/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Đáp án câu 1 là câu A mới đúng. Nhờ ad giải thích

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu đầu tiên trong bài nghe đó là "I'm developing a projected financial statement for my business." nên có thể bạn đã nghe cụm từ "developing a projected..." và hiểu lầm nó thành "developing a project". Tuy nhiên, nếu nghe kĩ thì bạn sẽ thấy cụm từ keyword trong câu này là "financial statement for my business" (báo cáo tài chính cho việc kinh doanh) còn từ "projected" đứng trước đóng vai trò là tính từ chứ không phải danh từ. Do vậy, đáp án câu này là B bạn nhé.

  Ngoài ra, nếu nghe thêm bạn còn thể nhận thấy một số từ khóa có liên quan đến "báo cáo tài chính" như "profits""(lợi nhuận), "financial problems" (các vấn đề tài chính) và "calculations" (các tính toán).

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này