• Câu hỏi: Tính từ "joint"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 28/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi vì sao B sai ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn lưu ý là ta đang chọn nghĩa đáp án trong tiếng Anh, chứ không phải tiếng Việt nha. Từ "united" chỉ thường dùng khi các quốc gia, các nhóm, tổ chức,... hợp nhất lại với nhau thành một.

  Còn khi ta muốn nói một cái gì đó được sở hữu, vận hành bởi 2 người trở lên thì ta dùng tính từ "joint".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này