• Câu hỏi: "Learn" và "learn about" có khác nghĩa không?

  Thành
  Được hỏi bởi Thành, vào ngày 22/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • How did you learn about the opening?
  Sao lại dịch là : Sao bạn biết.....??
  Phải là: Làm cách nào bạn học được.... chứ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ "learn" khi dùng riêng sẽ đúng có nghĩa là "học tập", nhưng khi dùng kèm với giới từ "about" trong cấu trúc đặc biệt thành cụm "learn about + danh từ", nó sẽ có nghĩa là "biết đến + danh từ".

  Do trong bài đang dùng "learn about", nên mình sẽ dịch nó theo nghĩa "biết đến" nha. Bạn hãy tham khảo bài trên để hiểu thêm về khái niệm này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này