• Câu hỏi: "Over" nghĩa là gì?

  Trần Minh Quân
  Được hỏi bởi Trần Minh Quân, vào ngày 10/03/2020
 • Trong câu "I helped Jason out over email by..." từ "over" nghĩa là gì? Là từ loại gì?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "over" trong câu này là giới từ mang nghĩa là "thông qua một phương tiện nào đó" nha bạn. Bạn có thể sử dụng các từ điển online như Oxford hay Cambridge để tìm hiểu thêm các nét nghĩa khác. Vì vậy, câu sẽ mang nghĩa là "Tôi đã giúp Jason thông qua email bằng cách..." Ví dụ khác:
  We heard the news over the radio. (Chúng tôi đã nghe tin đó qua đài)

  We talked over the phone. (Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại)

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này