• Câu hỏi: "Promotion to" hay "achievement to"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 12/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi câu 1 ấy ạ, vì sao mình ko chọn B ạ. em thấy chúc mừng thành tựu cũng đúng mà
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn phải xem phần nằm sau chỗ trống nữa, là "to senior systems analyst" (lên/đến vị trí nhà phân tích hệ thống cấp cao).

  Nếu dùng "achievement" (thành tựu), ghép vào câu này thì sẽ không có nghĩa, vì thành tựu dùng để chỉ một hành động nào đó, mà sau chỗ trống chỉ có tên một vị trí/chức thôi.

  Vậy nên "promotion" mới hợp lý nha. Nó có những cấu trúc là "promotion to + vị trí", "promote somebody to + vị trí" và "be promoted to + vị trí", đều có nghĩa là thăng chức (ai đó) lên vị trí nào đó.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này