• Câu hỏi: Danh từ số nhiều "reform"

  Quang Duy
  Được hỏi bởi Quang Duy, vào ngày 29/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sao câu này lại dtu số nhiều ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong trường hợp này, do danh từ "reform" là danh từ đếm được (mang nghĩa là "những cải cách") nên chúng ta dùng ở dạng số nhiều nha.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này