• Câu hỏi: So sánh nhất

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 19/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Phương án câu D có ghi là most expensively là so sánh nhất. Nhưng theo em được học là so sánh nhất có cấu trúc: The most + adj/adv đối với adj/adv có 2 âm tiết trở lên. Ở đây bỏ "the" cũng được xem là ss nhất ạ??

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây do đáp án theo cấu trúc "most + adv" nên bên mình tạm chú thích nó là "so sánh nhất", chứ thật ra đáp án đã sai ngữ pháp, và cũng không phải là đáp án ta đang cần tìm nha.

  Tuy nhiên, vẫn có thể có trường hợp trước chỗ trống đã có sẵn "the", và từ điền vào chỗ trống chỉ cần có "most + adj/adv" thôi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này