• Câu hỏi: Trạng từ "hardly"

  Trung
  Được hỏi bởi Trung, vào ngày 07/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ví dụ như câu này: Sau đt khuyết thiếu vẫn có thể là 1 Trạng từ để bổ nghĩa cho Đt nguyên mẫu ko chia phải ko ad?
  và tại sao Ad lại nói từ "Hardly" mang nghĩa ko. Nếu mình thêm từ Can't thì dịch ra nghĩa của câu vẫn đúng mà
  I Cant Hardly complete the task in amonth ( tôi không thể hoàn thành công việc nặng nhọc này trong vòng 1 tháng).....

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trạng từ "hardly" ở đây đúng là bổ nghĩa cho "can". Tuy nhiên, "hardly" như giải thích trong bài đã có chứa gốc phủ định "NOT" nha bạn ("hardly" nghĩa là "gần như không"). Đây là một từ đăc biệt bản thân nó đã có nghĩa phủ định rồi.

  Trong một câu, ta không thể phủ định 2 lần liên tiếp. Do đó, "I can't hardly" là hoàn toàn sai về mặt ngữ pháp. Về nghĩa cũng sẽ sai nhé bạn, vì lúc này câu sẽ là "Tôi gần như không không thể..." -> tức là tôi có thể, là sai.

  Vì "hardly" đã mang nghĩa phủ định rồi nên động từ ta phải chọn dạng khẳng định cho phù hợp nha bạn. "hardly can" sẽ được dịch là "gần như không thể"

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này