• Câu hỏi: Cho mình hỏi quy tắc đặt dầu phẩy trong câu với?...

  nam
  Được hỏi bởi nam, vào ngày 14/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho mình hỏi quy tắc đặt dầu phẩy trong câu với?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trừ trong các câu mệnh đề quan hệ thì thường không có quy tắc đặt dấu phẩy nào trong câu hết nha. Tuy nhiên, câu trong bài này là:

  "Work on such infrastructure facilities as power and water supply, as well as roads and telecommunications, has taken shape in the small town of Loleta."

  Đoạn trong dấu phẩy thật ra là một danh từ không quan trọng có thể bỏ đi được, chỉ được thêm vào để cung cấp thêm thông tin. Câu này thật ra có thể được rút gọn như sau: (mình sẽ đặt dấu / giữa chủ ngữ và động từ cho bạn dễ thấy nha)

  "Work on such infrastructure facilities as power and water supply / has taken shape in the small town of Loleta."

  Và như vậy, bạn thấy là động từ "has taken" được chia theo chủ ngữ chính là "Work (on...)", rất đơn giản phải không. Ngoài ra bạn cũng có thể bỏ đi cả hai dấu phẩy để hình thành một cụm danh từ dài như sau:

  "Work on such infrastructure facilities as power and water supply as well as roads and telecommunications / has taken shape in the small town of Loleta."

  Vậy là khi này cả đoạn từ "Work on..." đến "...and telecommunications" là một cụm danh từ dài đóng vai trò là chủ ngữ, nhưng danh từ chính của nó vẫn là "Work" nên động từ vẫn chia theo số ít là "has taken" nha. Vậy nên dấu phẩy trong câu này chỉ để cho biết cụm từ nào trong câu thật ra là thông tin phụ thôi, chứ không có ý nghĩa ngữ pháp quan trọng gì hết nha bạn.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này