• Câu hỏi: Cho này vì sao ko dùng their. Lý do đáp án đưa ra vì goverment là số ít và loại their có vẻ thiếu thuyết phục. Their cũn...

  Red Car
  Được hỏi bởi Red Car, vào ngày 12/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho này vì sao ko dùng their. Lý do đáp án đưa ra vì goverment là số ít và loại their có vẻ thiếu thuyết phục. Their cũng có thể dùng với DT số ít chứ.?!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trường hợp danh từ số ít dùng "their" thì mình nghĩ chỉ có đại từ bất định "someone/anyone" mới dùng như vậy, chứ danh từ số ít hay số nhiều thì luôn luôn phải chia động từ hay tính từ tương ứng chứ.

  Ở đây danh từ "government" là một danh từ số ít. Ta có thể thấy rõ điều này vì động từ "has" ngay sau đó chia theo ngôi số ít. Vậy thì sau đó trong câu, để nói về danh từ này, ta phải dùng tính từ sở hữu "its" thay vì "their" nha bạn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này