• Câu hỏi: Tính từ V-ed/V-ing

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 05/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi theo như lời giải thì 1A là động từ, không phải là tính từ mà phải không ạ. em nghĩ là dùng continuing, được không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đáp án 1A "continue" là một động từ nguyên mẫu. Về phần tính từ V-ing/V-ed thì theo mình nghĩ ở đây dùng "continuing" hay "continued" đều đúng (mình thiên về "continuing" hơn), nhưng do đáp án chỉ có B làm tính từ được thì mình cứ chọn B nha.

  Thông thường, dùng V-ing hay V-ed sẽ ảnh hưởng đến nghĩa câu. "Continued" ám chỉ sự phát triển này được thúc đẩy tiếp tục bởi những vật khác, là hợp lý; nhưng "continuing" ám chỉ sự tăng trưởng này tự nó tiếp tục, theo mình thì cũng hợp lý. Vậy nên riêng trong trường hợp này, mình nghĩ từ nào cũng dùng được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này