• Câu hỏi: Từ "yet" có nghĩa gì

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 11/10/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi câu '' so this will be our most profitable contract yet'' , yet trong câu này có vai trò gì và mang nghĩa gì ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Thông thường ta gặp trạng từ "yet" trong những câu thì Hiện tại hoàn thành với nghĩa là "chưa". Nó sẽ xuất hiện trong những câu phủ định, như:
  "I haven't had dinner yet." => Tôi chưa ăn tối.

  Tuy nhiên, bản thân "yet" còn có một nghĩa ít gặp hơn là "từ trước đến nay", như trong câu bạn hỏi. Khi này, nó thường xuất hiện trong những câu khẳng định, ở cuối câu. VD:
  "This will be our most profitable contract yet." => Đây sẽ là hợp đồng lời nhất của chúng ta từ trước đến nay.
  "That is his best movie yet." => Đó là bộ phim hay nhất của anh ấy đến giờ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này