• Câu hỏi: Từ hạn định "no"

  Quang Duc
  Được hỏi bởi Quang Duc, vào ngày 09/09/2020
 • Ad ơi cho em hỏi 2 câu:
  1. He has no baby.
  2. He has no babies.
  Khác nhau ở chỗ nào ạ , e cảm ơn.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây do dùng từ hạn định "no" (không có) nên danh từ theo sau có thể là số ít, số nhiều hay không đếm được đều đúng. Về lý thuyết thì ta dùng danh từ số nhiều khi nói ai đó không có cái gì (nhưng có thể có nhiều cái), VD:
  "I have no friends." => Tôi không có người bạn nào cả.
  "She has no books." => Cô ấy không có quyển sách nào cả.

  Ngược lại, ta dùng danh từ số ít khi nói ai đó không có một cái gì đó, VD:
  "He has no wife." => Anh ấy không có vợ (và nếu có thì cũng chỉ là một người vợ).
  "You have no car." => Bạn không có xe hơi (và nếu có thì bạn cũng chỉ cần một chiếc).

  Tuy nhiên, từ hạn định này tương đối ít dùng, vì nghĩa của "I have no ..." tương tự với "I don't have a/any ...", và câu thứ hai được ưa dùng hơn vì dễ hiểu và nói hơn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này