• Câu hỏi: Nhận biết tính từ

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 09/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • nhận biết bright là tính từ như thế nào

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "bright" có thể là tính từ, danh từ hoặc là trạng từ, nhưng người ta thường sử dụng "bright" làm tính từ nhiều hơn.

  Trong câu này, từ "bright" do đứng sau động từ "to be" nên có thể là tính từ hoặc danh từ. Tuy nhiên, danh từ "bright" mang nghĩa chỉ một loại đèn của ôtô (headlights) và thường rất ít khi được sử dụng. Khi xét về nghĩa, rõ ràng nghĩa của danh từ không phù hợp với câu đề vì câu đề đang muốn khen cái khách sạn mà họ đã ở chứ không liên quan gì đến xe cộ cả. Do đó "bright" trong trường hợp này phải là tính từ, nghĩa là "sáng sủa", phù hợp với ý khen của người nói (rộng rãi và sáng sủa).

  Lưu ý: Nếu muốn sử dụng "bright" ở dạng danh từ mang nghĩa độ sáng thì thường người ta sẽ dùng từ "brightness"

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này