• Câu hỏi: Cách dùng "the" và "other"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 05/09/2020
 • https://tienganhmoingay.com/questions/4152031700/cach-dung-other/
  ad ơi chỗ '' trừ một số trường hợp đặc biệt'' , ad có thể lấy ví trường hợp đặc biệt đó được không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Việc này đòi hỏi ngữ cảnh rất cụ thể thì mới dùng được "the other people". Thông thường mình nói "other people" thì ám chỉ chung tất cả những người khác, không quan trọng là ai hay có bao nhiêu người cả.

  Tuy nhiên, giả sử đang nói về một nhóm gồm đúng 10 người. 5 người thích A, 5 người còn lại thích B. Khi này ta mới có thể nói rằng:
  "5 people like A. The other people like B."

  Câu trên đúng ngữ pháp và nghĩa (mặc dù nghe không tự nhiên lắm), vì ta biết chính xác "the other people" ở đây ám chỉ 5 người còn lại, và ta cũng biết họ là ai. Tuy nhiên, cách nói tự nhiên hơn sẽ là rút gọn cả cụm lại thành "the others", dùng "others" với vai trò đại từ:
  "5 people like A. The others like B."

  Nếu nói chính xác hơn thì phần này thiên về cách dùng của mạo từ "the" hơn, vì ta dùng nó khi nói cụ thể về một cái gì đó, còn khi nói chung chung thì ta lại không dùng "the".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này