• Câu hỏi: Xin hỏi AD, câu này diễn ra ở thời điểm ko rõ ràng trong quá khứ, tại sao ko dùng thì hiện tại hoàn thành mà phải dùng q...

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 22/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Xin hỏi AD, câu này diễn ra ở thời điểm ko rõ ràng trong quá khứ, tại sao ko dùng thì hiện tại hoàn thành mà phải dùng quá khứ hoàn thành?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Là vì có cụm "By the end of the first quarter", tức là việc này đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ rồi, chứ không kéo dài đến hiện tại để dùng thì hiện tại hoàn thành, vậy nên phải dùng thì quá khứ hoàn thành.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời