• Câu hỏi: Động từ nguyên mẫu sau "to"

  Anh Duc
  Được hỏi bởi Anh Duc, vào ngày 06/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao sastify không đc chia ở ngôi thứ 3 số ít khi chủ ngữ là a sustained effort

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, động từ "satisfy" đi chung với từ "to" trước đó trong động từ dạng "to V". Ở dạng này, động từ sẽ luôn luôn ở dạng nguyên mẫu dù chủ ngữ của nó là danh từ số ít, số nhiều hay không đếm được nha.

  Bạn hãy tham khảo về bài Động từ thêm "to" để hiểu rõ hơn về dạng động từ này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này