• Câu hỏi: "choice" hay "preference"

  Quý An
  Được hỏi bởi Quý An, vào ngày 04/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Mình chọn đáp án A và dịch là: "Phòng Thương mại quốc tế vừa công bố rằng khách hàng ngày càng lựa chọn các dịch vụ thanh toán trực tuyến nhiều hơn." có gì sai k ad ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng là nếu xét về nghĩa, lựa chọn A cũng có thể xem là hợp lý. Tuy nhiên, ở đây ta thấy có giới từ "for" và ta có cụm "preference for" thể hiện sự lựa chọn được ưa thích hơn so với (các) lựa chọn kia. Từ "choice" trong trường hợp này không thể đi với "for" mà thường là "in" (Ví dụ: Increasing choice in home care)

  Bản thân từ "preference" cũng đầy đủ nghĩa hơn "choice" khi ưa thích một lựa chọn nào đó hơn.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này