• Câu hỏi: ad cho em hỏi với ạ! câu "I realized we had not allocated enough time for the software training." có 2 động từ "realized...

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 18/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad cho em hỏi với ạ! câu "I realized we had not allocated enough time for the software training." có 2 động từ "realized" và "had not allocated" có 1 động từ là "realized" được rút gọn phải không ạ! nhưng sao dùng bị động vậy ạ! Mà không phải là Ving ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ "realize" ở đây vẫn đang dùng ở dạng chủ động, ở thì quá khứ đơn nha. Nó nằm trong một nhóm động từ đặc biệt mà sau đó có thể là cả một mệnh đề (tương tự với "say, think,..."). Bạn có thể hiểu rằng sau "realized" có liên từ "that" đã được lược bỏ, VD:

  "I think (that) you are very smart." => Tôi nghĩ rằng bạn rất thông minh.
  "He said (that) I looked good yesterday." => Anh ấy đã nói rằng hôm qua trông tôi đẹp.

  Vậy thì trong cả câu này, "we had not allocated enough time for the software training" là một mệnh đề con nằm trong câu chính là "I realized (that) [mệnh đề con]". Hai động từ trên mặc dù đứng gần nhau nhưng vai trò của chúng là rất riêng biệt nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này