• Câu hỏi: Đại từ bắt đầu một cụm danh từ

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 13/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Sau "what, that" là một mệnh đề bắt buộc phải đầy đủ các thành phần S+V+O hay sao ạ! và nguyên cụm này (S+V+O) sẽ đóng vai trò là cụm danh từ phải không ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Với vai trò là đại từ bắt đầu một cụm danh từ thì những từ như "what/that/who/why/how/..." ở đây có thể đóng vai trò chủ ngữ hay tân ngữ trong cụm này.

  Ở vai trò chủ ngữ thì đúng là cấu trúc "S + V (+ O)", và cả cụm này đóng vai trò là cụm danh từ. VD:
  "You don't know what is happening." => Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra.

  Ở vai trò tân ngữ thì khi này sẽ có một đại/danh từ khác đứng ngay sau làm chủ ngữ, nên cấu trúc chung theo dạng "O  + S + V (+ O2)". Cả cụm này cũng sẽ đóng vai trò là cụm danh từ (như trên). VD:
  "You don't know what he is doing." => Bạn không biết chuyện anh ấy đang làm. (chủ ngữ ở đây là anh ấy).

  Lưu ý: Trong vai trò tân ngữ, O2 ám chỉ tân ngữ riêng trong trường hợp động từ trong đó là ngoại động từ. VD
  "I don't know why he is watching a cartoon." => Tôi không biết vì sao anh ấy đang xem một bộ phim hoạt hình. ("a cartoon" là tân ngữ riêng của ngoại động từ "watching")

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này