• Câu hỏi: Dạng bị động

  Nguyễn
  Được hỏi bởi Nguyễn, vào ngày 05/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Có trường hợp nào thêm ing k?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Riêng với câu này thì ta phải sử dụng nghĩa bị động là "sau khi được thuê". Nếu bạn muốn sử dụng V-ing trong trường hợp này thì câu phải là "After being hired..." (Nghĩa: Sau khi anh ấy được thuê...)

  Do "được thuê" là bị động nên lưu ý ta không thể dùng là "After hiring" (Nghĩa: Sau khi anh ấy thuê ai đó...) được vì đây là dạng chủ động ạ.

  Nếu cần bạn có thể tham khảo bài viết "Câu bị động trong tiếng Anh" nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này