• Câu hỏi: Khi nào dùng bị động

  Đoàn Thị Trang
  Được hỏi bởi Đoàn Thị Trang, vào ngày 28/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Nếu là thiếu động từ thì vị trí này cần phải động từ bị động mới hợp với chủ ngũ "the change" chứ? Bạn giải thích giúp m. Thanks

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ "comply (with something)" có nghĩa là "tuân thủ, tuân theo (cái gì đó)". Động từ này dùng được cho cả danh từ chỉ người và vật ở dạng chủ động, vì một vật nào đó cũng có thể tuân theo những quy tắc, quy định mà.

  Ở đây ta đang muốn nói là "sự thay đổi tuân theo các quy định" thì ta dùng nó ở dạng chủ động "comply" là được, chứ không phải dạng bị động là "sự thay đổi được tuân theo các quy định" nha.

  Bạn lưu ý nghĩa của động từ và danh từ bạn đang dùng để xét them ta có cần một động từ bị động không, vì một số động từ chủ động vẫn có thể dùng cho vật được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này