• Câu hỏi: Should = Will?

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 02/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • "should arive tomorrow" Câu này có nghĩa là nên đến vào ngày mai?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Từ "should" còn có một nghĩa ít gặp hơn là "có thể, có lẽ", dùng để chỉ một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần.
  Vậy nên "should arrive tomorrow" ở đây thật ra gần nghĩa với "will probably arrive tomorrow", là "có thể sẽ đến vào ngày mai" nha.

  Do nghĩa này hiếm gặp nên bạn không cần lo lắng quá. Bạn chỉ cần nhớ rằng "should" có đến 2 nghĩa, và nếu bạn dịch câu bằng nghĩa "nên" mà nghe không hợp lý thì chắc chắn nó đang dùng nghĩa còn lại này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này