• Câu hỏi: Cấu trúc của các động từ "prohibit, support, discard, subject"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 28/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi ad cho em nghĩa tiếng việt của 4 cấu trúc này được không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Chỉ đơn giản ghép nghĩa các đáp án đã dịch sẵn vào cấu trúc thôi.
  - prohibit something/somebody from doing something = cấm ai/cái gì làm gì đó
  - discard somebody/something as something = bác bỏ, xem một vật gì đó như gì đó (nghĩa tiêu cực)
  - support somebody/something in something = ủng hộ ai/cái gì trong việc gì đó
  - subject somebody/something to something = bắt ai/cái gì chịu việc gì đó

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này