• Câu hỏi: Sau mạo từ là gì?

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 27/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • e có thắc mà là giữa việc sau "a" chọn danh từ hay là trước cụm danh từ thì chọn tính từ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể xem sơ đồ của một cụm danh từ để thấy rõ thứ tự loại từ. Tất nhiên, việc điền gì vào chỗ trống là tùy vào từng câu, không có duy nhất 1 cách giải chung nào nha. Bạn cần dựa vào câu để xác định chỗ trống cần điền loại từ gì.

  Bạn cũng nhớ rằng bất kì danh từ nào cũng có thể bổ nghĩa bởi tính từ, nên nếu chỗ trống nằm sau một mạo từ thì bạn hãy xem sau chỗ trống có danh từ chưa, để xác định chỗ trống là danh từ hay tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này