• Câu hỏi: Specially, especially, specifically

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 31/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi specially và especially khác nhau như thế nào ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có thể bạn nhầm lẫn "specially" với "specifically" (từ được dùng trong câu trên)? Mình sẽ giải thích cả 3 trạng từ luôn cho chắc nha.

  1. "Specially": Một cách đặc biệt, dùng khi ta làm một việc gì đó khác với cách thông thường.
  2. "Especially": Chỉ khác với từ số 1 ở chữ E đầu. Dùng để chỉ một trường hợp đặc biệt nào đó, nhấn mạnh vào trường hợp đó, nhưng không nói gì về cách thực hiện một hành động nào.
  3. "Specifically": Lưu ý rằng có "fic" trong từ. Dùng để chỉ một trường hợp nhất định, cụ thể nào đó.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này