• Câu hỏi: Xác định trạng từ

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 09/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • trạng từ câu hỏi này xác định như thế nào

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có 2 điểm giúp ta xác định được câu trên cần trạng từ.

  Đầu tiên, cách đơn giản nhất là nếu ta bỏ hoàn toàn đi chỗ trống trên thì câu vẫn đủ các thành phần (chủ ngữ, động từ...) và đúng nghĩa, tức là chỗ trống này không ảnh hưởng gì cả. Trong những trường hợp này, nếu muốn thêm từ bổ nghĩa thì ta cần thêm trạng từ.

  Thứ hai, ta thấy chỗ trống đứng sau động từ. Vị trí này cần phải là trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đứng trước nó. "attend events regularly" sẽ mang nghĩa "tham gia sự kiện một cách thường xuyên".

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này