• Câu hỏi: Thì tương lai hoàn thành

  Sy Khang
  Được hỏi bởi Sy Khang, vào ngày 18/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • E chưa hiểu câu: nghĩa tương lai nhưng vẫn dùng thì hiện tại.
  Đáp án đnag dùng là tương lai hoàn thành

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cấu trúc "by the time" là: 

  By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành)

  Đây là một cấu trúc thời gian mang nghĩa tương lai. Nó thường được dùng để thể hiện ý: Trong tương lai, lúc một sự việc (S1 + V1) nào đó xảy ra thì một sự việc khác (S2 + V2) đã xảy ra/ hoàn thành rồi. Câu này được sử dụng khá nhiều trong tiếng Việt nhưng tiếng Anh thì nghe có vẻ hơi lạ và khó sử dụng. Ví dụ:

  By the time you read this letter, I will have gone to England (Vào thời điểm bạn đọc lá thư này, thì tôi đã đang ở Anh rồi hay Lúc bạn đọc được lá thư này thì tôi đã ở Anh rồi).

  Tương tự, câu trên áp dụng cấu trúc này với nghĩa: Vào thời điểm mà người sếp này quay về thì chính sách mới đã được quyết định xong rồi. Tuy nhiên, do chính sách là danh từ chỉ vật, không phải người nên ta cần chuyển thành dạng bị động. Cho nên thay vì dùng là "By the time Mr. Greenfield returns from his business trip, the company's new policy will have decided" (chủ động) thì ta đổi thành "By the time Mr. Greenfield returns from his business trip, the company's new policy will have been decided" (bị động).

  Bạn có thể tham khảo phần "Tương lai hoàn thành" trong bài viết "3 Thì Tiếp Diễn" để hiểu thêm về các thì này nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này