• Câu hỏi: tại sao sau given lại là trạng từ?...

  Trinh Xuan Huy
  Được hỏi bởi Trinh Xuan Huy, vào ngày 27/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao sau given lại là trạng từ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì ta đã xác định được rằng chỗ trống cần bổ nghĩa cho động từ "will be given", thì phải chọn một trạng từ để điền vào. Đôi khi trạng từ và động từ sẽ không đi kề nhau, như trong câu này, nhưng trạng từ đó vẫn đang bổ nghĩa cho động từ trước nó.

  Bạn cũng có thể viết lại câu thành "Employees will be exclusively given bonuses and incentives depending on...", thì như vậy sẽ dễ nhận ra hơn.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời