• Câu hỏi: "That" làm trạng từ

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 20/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi trong câu '' Well, not that often but there are things that completely mystify me'' , ''not that'' có thể thay bằng ''that''s not '' không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không nha, vì như vậy bạn đã thay đổi vị trí hai từ này rồi, làm thay đổi ý câu.

  Câu trên thật ra là viết tắt của "Well, it is not that often but...", đồng nghĩa với "Well, it doesn't happen that often but...". Từ "that" ở đây không phải là một đại từ chỉ định, mà đóng vai trò là trạng từ với nghĩa "đến mức nào đó", nên bắt buộc phải đi cùng với trạng từ "often".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này