• Câu hỏi: Admin vui lòng giải thích cấu trúc với "whether" trong câu này. Cảm ơn!...

  Tuan
  Được hỏi bởi Tuan, vào ngày 10/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Admin vui lòng giải thích cấu trúc với "whether" trong câu này. Cảm ơn!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Từ "whether" ở đây là một từ nối để nối 2 vế lại với nhau nha. Nó dùng để tường thuật lại câu hỏi là "Were the products sold out?", thành "whether the products were sold out". Khi chuyển về dạng tường thuật (tức là sau "whether") thì bạn chuyển động từ trong câu hỏi gốc lên trước danh từ nha. VD:

  Were the products sold out? We called the mall to find out.
  -> We called the mall to find out whether the products were sold out.

  I doubt it. Will it work? => Tôi nghi ngờ nó. Nó sẽ hoạt động không?
  -> I doubt whether it will work. (Ở đây mình bỏ đi "it" ở câu đầu do nó trùng với chủ ngữ của câu hỏi sau, nên bạn có thể lược bỏ nó đi nha)

  Bạn có thể thấy "whether" được dùng ở mục 3 của bài Câu tường thuật nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này